Ἀκολουθίες Μεγάλης Ἑβδομάδος, Κυριακῆς τοῦ Πάσχα 2023 (Γεώργιος Μπεκρής)

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Ἐπισυνάπτω σέ ἀρχεῖο pdf σέ πεζά & μουσικά κείμενα τὶς ἀκολουθίες τῶν Ὄρθρων τῆς Ἁγίας & Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ Κυριακῆς τοῦ Πάσχα πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες.
 

Attachments

 • 01. 09-04-2023 Κυριακή τῶν Βαΐων Ἐσπέρας. Ὄρθρος τῆς Ἁγίας & Μεγάλης Δευτέρας.pdf
  3 MB · Views: 201
 • 02. 10-04-2023 Μ. Δευτέρα Ἑσπέρας. Ὄρθρος Μεγάλης Τρίτης.pdf
  2.7 MB · Views: 140
 • 03. 11-04-2023 Μ. Τρίτη Ἑσπέρας. Ὄρθρος Μεγάλης Τετάρτης.pdf
  3.2 MB · Views: 128
 • 04. 12-04-2023 Μ. Τετάρτη Ἑσπέρας. Ὄρθρος Μεγάλης Πέμπτης.pdf
  4.2 MB · Views: 134
 • 05α. 13-04-2023 Μ. Πέμπτη Ἑσπέρας. Ὄρθρος Μεγάλης Παρασκευῆς.pdf
  6.6 MB · Views: 177
 • 06α. 14-04-2023 Μ. Παρασκευὴ Ἑσπέρας. Ὄρθρος Μεγ. Σαββάτου.pdf
  4.5 MB · Views: 158
 • 16-04-2023 Παννυχὶς,Τελ. Ἀναστάσεως & Ὄρθρος Κυρ.pdf
  4.7 MB · Views: 136
 • 16-04-2023 Θ.Λ. Ἁγίας Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.pdf
  3.1 MB · Views: 105

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Ἐπισυνάπτω σέ ἀρχεῖο mel μέ πεζά & μουσικά κείμενα τὶς ἀκολουθίες τῶν Ὄρθρων τῆς Ἁγίας & Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ Κυριακῆς τοῦ Πάσχα πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες.
 

Attachments

 • 01. 09-04-2023 Κυριακή τῶν Βαΐων Ἑσπέρας. Ὄρθρος Μ. Δευτέρας.mel
  1.4 MB · Views: 19
 • 02. 10-04-2023 Μ. Δευτέρα Ἑσπέρας, Ὄρθρος Μ. Τρίτης.mel
  1.7 MB · Views: 9
 • 03. 11-04-2023 Μ. Τρίτη Ἑσπέρας. Ὄρθρος Μ. Τετάρτης.mel
  2 MB · Views: 13
 • 04. 12-04-2023 Μ. Τετάρτη Ἑσπέρας. Ὄρθρος Μ. Πέμπτης.mel
  3.5 MB · Views: 11
 • 05α. 13-04-2023 Μ. Πέμπτη Ἑσπέρας. Ὄρθρος Μ. Παρασκευῆς.mel
  2.9 MB · Views: 13
 • 06α. 14-04-2023 Μ. Παρασκευή Ἑσπέρας. Ὄρθρος Μεγάλου Σαββάτου.mel
  2.8 MB · Views: 12
 • 16-04-2023 Παννυχίς, Ἡ Τελετή Ἀναστάσεως & Ὄρθρος Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.mel
  4.6 MB · Views: 11
 • 16-04-2023 Θ.Λ. Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.mel
  1.9 MB · Views: 8

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Ἐπισυνάπτω σε pdf καί mel μέ πεζά & μουσικά κείμενα πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες τῶν παρακάτω ἀκολουθιῶν:
α. Τοῦ Ἑσπερινοῦ μετὰ θ.λ. Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων Μεγάλης Δευτέρας, Μ. Τρίτης & Μ. Τετάρτης.
β. Τοῦ Ἑσπερινοῦ μετὰ θ.λ. μεγάλου Βασιλείου Μεγάλης Πέμπτης πρωί.
γ. Τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ Μεγάλης Παρασκευῆς πρωί (τῆς ἀποκαθηλώσεως).
δ. Τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ μετὰ θ.λ. μεγάλου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρωί.
Ἔχουν γίνει οἱ τελικές διορθώσεις.
Διάταξις Ἀκολουθιῶν ἰσχύουσα αἰωνίως.
 

Attachments

 • 02α. Θ΄ & Προηγιασμένη Μεγάλης Δευτέρας.pdf
  4.3 MB · Views: 50
 • 03α. Θ΄ & Προηγιασμένη Μεγάλης Τρίτης.pdf
  4.2 MB · Views: 40
 • 04α. Θ΄ & Προηγιασμένη Μεγάλης Τετάρτης.pdf
  4.8 MB · Views: 45
 • 05. Ἑσπερινός & Θ.Λ. Μ. Βασιλείου Μεγάλη Πέμπτη πρωΐ.pdf
  3.7 MB · Views: 71
 • 06. Μ. Παρασκευῆ πρωΐ. Μ. Ὤραι & Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως.pdf
  5.4 MB · Views: 85
 • 07. Μ. Σαββάτο πρωΐ. Μεγ. Ἑσπερινός & Θ.Λ Μ.Βασιλείου.pdf
  3.9 MB · Views: 73
 • 02α. Θ΄ & Προηγιασμένη Μεγάλης Δευτέρας.mel
  1.7 MB · Views: 9
 • 03α. Θ΄ & Προηγιασμένη Μεγάλης Τρίτης.mel
  1.4 MB · Views: 7
 • 04α. Θ΄ & Προηγιασμένη Μεγάλης Τετάρτης.mel
  1.4 MB · Views: 9
 • 05. Ἑσπερινός & Θ.Λ. Μ. Βασιλείου Μεγάλης Πέμπτης πρωΐ.mel
  3.1 MB · Views: 10
 • 06. Μ. Παρασκευή πρωΐ. Μεγάλαι Ὦραι & Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως.mel
  2.8 MB · Views: 13
 • 07. Μέγας Ἑσπερινός & Θ.Λ. Μ. Βασιλείου Μ. Σάββατο πρωΐ.mel
  2.3 MB · Views: 15

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
κύριε Καλπακίδη καλησπέρα σας
σας παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται στην περίπτωση αυτή που γράψατε
''Τυχόν εορτασμού με το Λατινικό Πάσχα.''
τις άλλες δύο περιπτώσεις τις καταλαβαίνω
Με εκτίμηση
Γεώργιος Μπεκρής
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Παράδειγμα: Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας εορτάζει το Πάσχα με το Λατινικό Πάσχα.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Σε κάθε περίπτωση αφορά μειοψηφία περιπτώσεων.
Θεωρητικά πάντως υπάρχουν περιπτώσεις και στο ισχύον ΤΜΕ εορτασμού του Ευαγγελισμού
 

gdalagelis

Νέο μέλος
Ἐπισυνάπτω σέ ἀρχεῖο pdf σέ πεζά & μουσικά κείμενα τὶς ἀκολουθίες τῶν Ὄρθρων τῆς Ἁγίας & Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ Κυριακῆς τοῦ Πάσχα πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες.
Ενα μεγάλο ευχαριστώ είνα πολύ λίγο για την ωραιότατη εργασία που μοιράζεσαι με την κοινότητα μας. Ο πανάγαθος να σας ευλογεί και να σας χαρίζει δύναμη και φώτιση. Καλή Ανάσταση :)
 
Top