Ἀκολουθία πάντων τῶν Νεοφανῶν Μαρτύρων

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

᾿Ακολουθία ῾Αγίων Νεομαρτύρων

Τήν ᾿Ακολουθία Πάντων τῶν ῾Αγίων Νεοφανῶν Μαρτύρων, τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων, ποίημα τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ ῾Αγιορείτου, ἐκ τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου, ψαλλομένη «ὅτε τις βούλεται τήν μνήμην τούτων ἐπιτελείτω», τήν βρῆκα ἐδῶ
http://www.churchgoc.org/Library/neomartiron.html
γιά κάποιους πού ἐνδιαφέρονται καί πρός γνῶσιν τῶν λοιπῶν.

Ταῖς πρεσβείαις αὐτῶν, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. ᾽Αμήν.​

 
Last edited:

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#2
Σε ακολουθία (ίδια με την παραπάνω) που έχει εκδόσει η Μονή Αγίου Νικοδήμου Γορτυνίας (Γ.Ο.Χ.) καθώς και σε διάφορες ιστοσελίδες που κοίταξα αναφέρεται σαν ημέρα μνήμης η Κυριακή Γ΄ Ματθαίου. Γνωρίζουμε μήπως στοιχεία περί της θεσπίσεως της εορτής αυτήν την ημέραν;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Σε ακολουθία (ίδια με την παραπάνω) που έχει εκδόσει η Μονή Αγίου Νικοδήμου Γορτυνίας (Γ.Ο.Χ.) καθώς και σε διάφορες ιστοσελίδες που κοίταξα αναφέρεται σαν ημέρα μνήμης η Κυριακή Γ΄ Ματθαίου. Γνωρίζουμε μήπως στοιχεία περί της θεσπίσεως της εορτής αυτήν την ημέραν;
Τήν ἔκδοση αὐτή τήν ἔχω. Πράγματι ἐκεῖ τοποθετεῖται τήν Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (χωρίς νά γνωρίζω τόν λόγο) καί ἔχει συντεθεῖ μέ τά ἀναστάσιμα τοῦ β΄ ἤχου, ἔχει προστεθεῖ καί ἕτερος κανών ὑπό Δημητρίου μοναχοῦ, παρακλητικός κανών ὑπό Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, χαιρετισμοί ὑπό Ἀντωνίου ἱερομονάχου καί ἐγκωμιαστικός λόγος τοῦ ὁσίου Νικοδήμου.

Αὐτό πού παρουσιάζω ἐγώ δέν πρόκειται περί αὐτοῦ. Πρόκειται γιά τήν ἀκολουθία ὅπως στό Νέον Μαρτυρολόγιον, πού ψάλλεται σέ ἡμέρα πού ἐπιλέγουμε. Ἔχω τήν πρώτη μου ἐμπειρία ἐπ᾿ αὐτοῦ ἀπό τά φοιτητικά μου χρόνια, πού τελέσαμε ἀγρυπνία μετά συμφοιτητῶν μου, πού εἶχαν σύνδεσμο μέ τό Ἅγιον Ὄρος —καί ἐκεῖ κετέληξαν—, στό Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Ἀθήνα (συμφοιτητές μας καί οἱ τότε ἐφημέριοι Ἁγιοταφῖτες), σέ ἄσχετη ἡμέρα, καί, ὅπως ἔχω γράψει καί σέ ἄλλο θέμα, ἦταν ἡ πρώτη μου ἐμπειρία μέ τό Ἁγιορείτικο ὕφος ψαλμωδίας, ἰδιαίτερα στούς πολυελέους καί τούς κανόνες, πού τόσο ἐντυπωσιάστηκα. Μετά ἀπό χρόνια, ἱερεύς ὤν, πάλι τελέσαμε στό Ναό μου ἀγρυπνία μέ τήν ἀκολουθία τῶν Νεομαρτύρων σέ ἄσχετη ἡμέρα.

Ἡ ἀφορμή γιά νά ἀνοίξω αὐτό τό θέμα, ἦταν πάλι ἐρώτηση πού μοῦ τέθηκε γιά έξεύρεση ἀκολουθίας σέ μιά ἀγρυπνία πού ἔπρεπε νά τελεσθεῖ καί μή ὑπαρχούσης καταλλήλου γιά τήν συγκεκριμένη ἡμέρα, πρότεινα τήν ἀκολουθία τῶν Νεομαρτύρων. Χρησιμοποίησα τό Ψαλτολόγιον γιά ἐνημέρωση αὐτῶν καί τῶν λοιπῶν.

 
Last edited:

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#4
Ακολουθία ασματική πάντων των νεοφανών μαρτύρων (ποίημα Αγ. Νικοδήμου) εκδοθείσα υπό Κων. Δουκάκη βρίσκεται εδώ. Εκεί σημειώνεται σαν ημέρα μνήμης η β΄ Κυριακή μετά των Αγίων Πάντων, δηλαδή η Γ΄Ματθαίου, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει τη χρήση της σε άσχετη μέρα όπως προτείνει ο π. Μάξιμος.
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#5
Όπως παρατηρώ , η ακολουθία προέρχεται από την ιστοσελίδα της σχισματικής ψευτοεκκλησίας Γ.Ο.Χ. . Είναι σωστό να χρησιμοποιούμε στις ακολουθίες μας ακολουθίες που εκδίδουν ; Δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε σε πλάνη , έστω και άθελα μας ;
Ἂν ἡ ἀκολουθία περιεῖχε λαθεμένα ἢ πλανερὰ στοιχεῖα, θὰ τὴν εἶχε προωθήσει ὁ π. Μάξιμος; Ὅλες οἱ ἐκδόσεις ὀφείλουν νὰ προσεγγίζονται μὲ διάκριση, ὅποιος καὶ νὰ εἶναι ὁ ἐκδότης.
 
Top