Ἀκάθιστος καὶ ᾀσματικὸ τυπικὸ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἴσως στὸ ᾀσματικὸ-ἐνοριακὸ τυπικὸ νὰ ἦταν τοπικὴ ἑορτὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καθὼς λείπει ἀπὸ τὰ χφφ. κανονάρια Σινὰ 2095 ι’ αἰ. φ. 14v, 150 ι’-ια’ αἰ. (Dmitrievskij τ. 1 σ. 189), Barb. gr. 478 ἐκλογάδιο ι' αἰ. φ. 217v-218r.
 
Top