ἀργά εὐλογητάρια

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
ἀπό τήν σπουδαία χορωδία τοῦ ἀειμνήστου παραδοσιακοῦ δασκάλου Γεωργίου Σύρκα εἶναι ἡ ἐπισυναπτόμενη ἠχογράφηση μέ ὁρισμένα ἀναστάσιμα εὐλογητάρια σέ ἦχο πλάγιο τοῦ πρώτου.
 

Attachments

Top