[τῇ/τῷ] λαίλαπι, στον Κανόνα της Θεοτόκου, Τετάρτης, ήχου δ', β΄ τροπ. δ΄ ωδής

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Κατά πλειοψηφία τῶν ἐντύπων Παρακλητικῶν ἀπό 16ου αἰ. πού εἶδα στό Ψ ἔχουν: τῷ λαίλαπι.

Δέν εἶδα Παρακλητική Ἀ. Δ. καί δέν εἶδα καί 12τομο Δημητράκου ἄν ἀπαντᾶται καί σέ ἄλλο γένος.

Σ᾿ ἕνα ἁπλό ψάξιμο ἐπίσης στό δίκτυο εἶδα Ἐπιστολή Θεοδώρου Στουδίτου
https://books.google.gr/books?id=GR...6AEwBXoECAMQAQ#v=onepage&q=τῷ λαίλαπι&f=false
τῷ λαίλαπι τῆς προσπεσούσης αἱρέσεως

Ἄς φωτισθῶμεν...
 
#7
Και στο LSJ στην πλειονότητα των λημμάτων συναντάται σε θηλυκό γένος
με εξαίρεση το λήμμα Greek Monolingual όπου φαίνεται και ως αρσενικό.
Στα κείμενα της Αρχαίας είναι σίγουρα θηλυκού γένους. Φαίνεται πως η χρήση της
λέξης και στο αρσενικό γένος είναι μεταγενέστερη, ίσως μετά το Μεσαίωνα.
Ως τριτόκλητη δε, το μόνο στοιχείο που διακρίνει το γένος της είναι το άρθρο.
 
Last edited:

Diogenes

Νέο μέλος
#9
Παναγιώτης Σούτσος στο μυθιστόρημά του «Ο Λέανδρος» (Επιστολή λγ΄):
Χθὲς ἐκ τῆς λύπης παράφορος, ἀπεπλανήθην τῆς ὁδοῦ μου, καὶ εἰς τὰ ὄρη μὲ κατέλαβεν ὁ λαλαψ.
αρσενικό γένος με οξεία
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#10
«τῷ λαίλαπι»

(χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 777 ια’ αἰ. φ. 81r, 778 ια’ αἰ. φ. 211v, 785 ἀρχὲς ιβ’ αἰ. φ. 142r, 787 ιβ' αἰ. φ. 62r, 798 ιβ' αἰ. φ. 97v, Ῥωσικῆς κρατικῆς βιβλιοθήκης RGB 270 19 ιβ’—ιγ’ αἰ. φ. 11v).


«τῇ λαίλαπι»

(χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 550 ιγ' αἰ. φ. 45r, ΕΒΕ 642 ιγ' αἰ. φ. 144r).
 
Top