[Ερώτηση] τὸ παλάτιον, τοῦ μόνου Βασιλέως...

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
[FONT=&quot]Διαφορά στα λειτουργικά κείμενα τροπαρίων της α' ωδής του Κανόνος του Ακαθίστου Ύμνου:[/FONT]τὸ παλάτιον, τοῦ μόνου Βασιλέως...


τὸ ὀσφράδιον, τοῦ πάντων Βασιλέως...” (Ωρολόγιον)


τὸ παλάτιον, τοῦ πάντων Βασιλέως...


τὸ ὀσφράδιον, τοῦ μόνου Βασιλέως...” (Τριώδιον)
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


«παλάτιον τοῦ πάντων» (χφφ. Σινὰ 735 τριῴδιον ι' αἰ. φ. 87v, 755 τριῴδιον περὶ τὸν ι' αἰ. φ. 112v, M. Λαύρας Δ-45 τριῴδιον ια' αἰ. φ. 272v, Βατοπεδίου 1190 τριῴδιον ια' αἰ. φ. 55r, Λειμῶνος 31 τριῴδιον ιβ' αἰ. φ. 69r καὶ ἔντυπον τριῴδιον 1586 anemi pdf 312).
«παλάτιον τοῦ μόνου» (ὡρολόγια 1757 σ. 376 καὶ 1832 σ. 452).
 
Top