[Ερώτηση] συμβολισμός

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
#1
Το θέμα αυτό δεν έχει άμεση σχέση με τα ψαλτικά ! ωστόσο οι ιερείς-μέλη του φόρουμ θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν . Την Διακαινήσιμο εβδομάδα το καταπέτασμα της ωραίας πύλης δεν κλείνει ??? παραμένει ανοιχτό?? Εάν ναι υπάρχει κάποιος συμβολισμός???
 
#2
Το θέμα αυτό δεν έχει άμεση σχέση με τα ψαλτικά ! ωστόσο οι ιερείς-μέλη του φόρουμ θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν . Την Διακαινήσιμο εβδομάδα το καταπέτασμα της ωραίας πύλης δεν κλείνει ??? παραμένει ανοιχτό?? Εάν ναι υπάρχει κάποιος συμβολισμός???
Συμβολίζει τον «μετηρμένο λίθο» (αποκεκυλισμένο) (πρβλ. Β’ εωθινό δοξαστικό) του ζωοδόχου τάφου του Κυρίου μας.
 
Top