π. Χρῖστος Κυριακόπουλος - Διάφορα βίντεο

nektar

νεοαρχάριος
#1
Θὰ ἀναπτυχθῇ ἐδῶ μία προσπάθεια γιὰ τὴν ὀργάνωσι τῶν ἕως τοῦ νῦν ὀπτοηχοκινημάτων - μαγνητοσκοπημάτων (βίντεο) μὲ τὸν παπα-Χρῖστο Κυριακόπουλο, πρωτίστως ἱερέα, κατόπιν ψάλτη καὶ ἐπίσης θεράποντα τῆς μουσικῆς παραδόσεως τοῦ Μορέως. Σχετικὸ ἀφιέρωμα ἐδῶ.

Ἐκδήλωσις στὸ Περδικονέρι Γορτυνίας (1986)


Τρισάγιον Ἀβραὰμ Εὐθυμιάδου (1911-2005)


Θεοτόκε Παρθένε, Ἱ.Μ.Ν.Εὐαγγελισμοῦ Σπάρτης (20-09-2010)


Λάμπουν τὰ χιόνια στὰ βουνά (τῶν Κολοκοτρωναίων)


Βγῆκαν τὰ Νικολόπουλα (τοῦ καπετὰν-Ζαχαριᾶ Μπαρμπιτσιώτη)


Ἅγιε μου Γιώργη ἀφέντη μου (ἐκδήλωσις Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)


Μιὰ Κυριακὴ καὶ μιὰ γιορτή (Ἀνθοκομικὴ Ἔκθεση Κηφισιᾶς 2008)


Βγῆκα ψηλὰ στὰ διάσελα (Πανηγύρι Ἀρκάδων Ἁλίμου «Θ. Κολοκοτρώνης»)


Παρακαλοῦνται ὅσοι ἀναφορτώνουν βίντεο στὸ youtube νὰ χρησιμοποιοῦν ἑλληνικοὺς τίτλους, περιγραφές, λέξεις-κλειδιά.

Βεβαίως τὸ σχετικὸ μὲ τὸ θέμα ὑλικὸ εἶναι πολύ, ἀλλὰ δὲν ἔχει βρεθεῖ ἀκόμη ὁ χρόνος γιὰ τὴν ἀναφόρτωσι.
 
Last edited:
Top