π. Σεραφείμ Φαράσογλου - Αναμνήσεις από τον Θρασύβουλο Στανίτσα

#1


π. Σεραφεὶμ Φαράσογλου

«Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν Θρασύβουλο Στανίτσα»

Ἠχογράφησις ὑπὸ τοῦ κ. Φωτίου Γιαννακάκη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Κολωνοῦ.
 
Last edited by a moderator:
Top