π. Κων. Παπαγιάννης - Διόρθωσις σφαλμάτων ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τό ἄρθρο αὐτό εἶχα τήν τιμή νά μοῦ τό ἐπιδώσει ὁ γέροντας τό προηγούμενο καλοκαίρι σέ ἀνάτυπο.

Νομίζω ὅτι πρέπει νά τεθεῖ στήν Ὑμνολογία μέ τόν τίτλο "Διόρθωσις σφαλμάτων ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων - π. Κων. Παπαγιάννης" ἤ "π. Κων. Παπαγιάννης - Διόρθωσις σφαλμάτων ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων".
Κάθε θέμα/ἄρθρο/μελέτη τοῦ πολυσεβάστου μας πατρός νά ἀναρτᾶται χωριστά, γιά νά φαίνεται τό θέμα καί νά ἐπακολουθεῖ καί συζήτηση. Ἐκτός ἄν ὑπάρξει ὑποενότητα μέ τόν τίτλο πού ἔθεσε ὁ κ. Γιαννόπουλος, ἀλλά τέτοια ὑπάρχει στίς Βιβλιοπαρουσιάσεις. Χρειάζεται ὅμως νά ἀνοίγεται χωριστό θέμα καί γι᾿ αὐτά πού θά ἐπακολουθήσουν, πάντα μέ τό ὄνομα τοῦ πατρός.


 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
[Σημείωμα συντονιστή] Μετέφερα αυτό το θέμα σύμφωνα με την πρόταση του π. Μαξίμου (εάν υπάρχει διαφωνία πείτε μου και το αλλάζω). Άνοιξα νέα ενότητα π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης στις βιβλιοπαρουσιάσεις ώστε να συγκεντρωθεί εκεί ένας κατάλογος από το υλικό που έχει ήδη ανεβεί και θα ανεβεί. Στο μέλλον οι συντονιστές θα κάνουν σύνδεσμο στα υπάρχοντα θέματα από άλλες ενότητες εάν χρειάζεται.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
[Σημείωμα συντονιστή] Ανήρτησα πάλιν το αρχείο στό #1, το οποίον είχε καταστραφεί. Ευχαριστούμε για την υπόδειξη του μέλους «Χαράλαμπος Τσερκέζης».
 
Top