π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, Αντιφωνάριον

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#21
Κατά λάθος ίσως, αφού ο έντυπος Απόστολος (ρωσσικός τουλάχιστον, δεν έχω το ελληνικό μαζί μου) έχει 3 στίχους και όχι 2. Δεν ξέρω τι γίνεται σε χειρόγραφα.
Εννοώ το ¨Αλληλούια¨ που ψάλλεται αντί το ¨Θεός Κύριος¨:

Μακάριοι ους εξελέξω και προσελάβου Κύριε (ξδ΄ 5)

Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται (κδ΄ 13)

Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν (ρλδ΄ 13)
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#22
Εννοώ το ¨Αλληλούια¨ που ψάλλεται αντί το ¨Θεός Κύριος¨:

Μακάριοι ους εξελέξω και προσελάβου Κύριε (ξδ΄ 5)

Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται (κδ΄ 13)

Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν (ρλδ΄ 13)
Ἐδῶ τώρα ξεφύγαμε, ἀλλά πρέπει νά ποῦμε ὅτι κατά τόν Π. Ν. Τρεμπέλα (Μικρόν Εὐχολόγιον Β΄, 1955, σ. 238) τό Θεὸς Κύριος εἶχε στιχολογία τριῶν ψαλμῶν· τοῦ ρδ΄ (Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ), τοῦ ριζ΄ καί ἑνός ἄλλου πού δέν περιεσώθη.


 

Shota

Παλαιό Μέλος
#23
Εννοώ το ¨Αλληλούια¨ που ψάλλεται αντί το ¨Θεός Κύριος¨:

Μακάριοι ους εξελέξω και προσελάβου Κύριε (ξδ΄ 5)

Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται (κδ΄ 13)

Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν (ρλδ΄ 13)
Εννοούσα το της λειτουργίας:

1) ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν...

2) πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος

3) μακάριοι ούς εξελέξω...
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#24
Εννοούσα το της λειτουργίας:

1) ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν...

2) πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος

3) μακάριοι ούς εξελέξω...


«Ὅτε δὲ τύχῃ ἐν Σαββάτῳ ἀλληλούια...ἀλληλουάριον τῆς ἡμέρας καὶ νεκρώσιμον» (ΤΑΣ κεφ. f').
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#25
Εννοώ το ¨Αλληλούια¨ που ψάλλεται αντί το ¨Θεός Κύριος¨:

Μακάριοι ους εξελέξω και προσελάβου Κύριε (ξδ΄ 5)

Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται (κδ΄ 13)

Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν (ρλδ΄ 13)
Αν και δεν είναι το οικείο τόπο εδώ, ο π. Ρήγας λέει ότι έτσι ψάλλεται αυτό:

1) Ο δεξιός χορός εις ήχον β' το Αλληλούια γ'

2) Ο αριστερός χορός το αυτό άνευ στίχου

3) Ο δεξιός χορός τον στίχο «Μακάριοι ους εξελέξω και προσελάβου Κύριε» και το Αλληλούια γ'

4) Ο αριστερός χορός τον στίχο «Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν» και το Αλληλούια γ'
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#26
Ἐδῶ τώρα ξεφύγαμε, ἀλλά πρέπει νά ποῦμε ὅτι κατά τόν Π. Ν. Τρεμπέλα (Μικρόν Εὐχολόγιον Β΄, 1955, σ. 238) τό Θεὸς Κύριος εἶχε στιχολογία τριῶν ψαλμῶν· τοῦ ρδ΄ (Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ), τοῦ ριζ΄ καί ἑνός ἄλλου πού δέν περιεσώθη.


Ο παλαιότερος πρώτος στίχος του Θεός Κύριος ήταν «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ», κάτι που εξηγεί και ο Φουντούλης, νομίζω. Πάντως έτσι λένε τα Γεωργιανά και τα Σλαβονικά λειτουργικά βιβλία.
 
Top