π. Δημήτριος (Τριγωνάς) Καρεώτης

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#1
Οἱ μακαρίτες ἱερομόναχοι Γαβριὴλ (Μακαβὸς) Καρεώτης καὶ Δημήτριος (Τρυγωνᾶς) Καρεώτης ψάλλουν στίχους ἀπὸ τὰ Ἀνοιξαντάρια τοῦ Χουρμουζίου (Ἱ.Μονὴ Σταυρονικήτα, ἀγρυπνία ἁγ. Νικολάου, πρὸ 32 ἢ 33 ἐτῶν)
 

Attachments

Last edited:
Top