καί πίπτει κατενεχθείς

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#1
Με αφορμή και την εορτή του Σταυρού:
στο δοξαστικό του Εσπερινού της ΙΔ Σεπτεμβρίου (Δεῦτε ἅπαντα τά ἔθνη), που ψάλλεται και κατά την προσκύνηση του τιμίου Σταυρού, υπάρχουν δύο γραφές, απ' ό, τι βλέπω:
...καί πίστει / πίπτει κατενεχθείς πτῶμα ἐξαίσιον....

Έχετε κάποια στοιχεία/ενδείξεις περί του ορθού;
Ευχαριστώ.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Συναντῶ μόνον τὸ ὀρθὸν «πίπτει» στὸ χφ. Λειμῶνος 10 μηναῖον Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 102v, μηναῖον Σεπτεμβρίου ἐκδ. 1843 σ. 96 καὶ στὸ Δοξαστάριον τοῦ Πέτρου λαμπαδαρίου ἔκδ. 1820 σ. 24.
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#3
Ευχαριστώ πολύ. Το πίστει είναι από το κείμενο του π. Leo (εκτός κι έχω μη διορθωμένη εκδοχή).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Το πίστει είναι από το κείμενο του π. Leo (εκτός κι έχω μη διορθωμένη εκδοχή).
Κύριε Κονταξῆ,
Πιάσε δουλειά...

Καί τό Μηναῖο τῆς Ἀ.Δ. τό ὀρθόν (καί μόνον λογικόν) ἔχει. Δέν ξέρω ἄν ἔχει λάθος τό Μηναῖον Φωτός ἤ ἐγινε τό λάθος στήν συγκεκριμένη ἱστοσελίδα ἐκ παραδρομῆς.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
«Δεῦτε ἅπαντα τά ἔθνη...καὶ πίπτει κατενεχθείς...»

(χφφ. στιχηράρια Paris. gr. 262 τέλη ιγ' αἰ.-ἀρχές ιδ' αἰ. φ. 296v, 261 τοῦ ἔτους 1289 φ. 11r, 265 ιδ' αἰ. φ. 8v, Λειμῶνος 10 μηναῖον Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 102v, Μηναῖον Σεπτεμβρίου ἐκδ. 1843 σ. 96 καὶ Δοξαστάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου ἔκδ. 1820 σ. 24),

ὄχι «πίστει».
 
Top