Ω πως διάγω αμέριμνος

alexiosz

Αλέξιος Ζαρζάνης
Στιχηρό Προσόμοιο Δεσποτικό,Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος Ἦχος πλ. δ'

Ὢ πῶς διάγω ἀμέριμνος, τὸν τῆς ζωῆς μου καιρόν, μετεώρως παρέρχομαι, μὴ εἰς νοῦν βαλλόμενος, τὰς πολλὰς ἁμαρτίας μου, μὴ τοῦθανάτου, τὴν φοβερὰν ἀπειλήν, καὶ τὸ ἀδέκαστον,τῆς ἐτάσεως! ὢ τίς με ῥύσεται, πυρὸς αἰωνίζοντος, εἰμὴ Θεέ, μόνε Πολυέλεε, σὺ οἰκτειρήσῃς με;
 

Attachments

  • Ω πως διαγω αμεριμνος ΠΛ Δ Φιρφιρής.mp3
    1.7 MB · Views: 95
  • Κυριακή Εσπέρας ?χος πλ.pdf
    352.7 KB · Views: 86
Top