[Ερώτηση] Ψυχοσάββατο σε μεθέορτο περίοδο της Υπαπαντής

Νίκος Κ.

Παλαιό Μέλος
#1
Τι γίνεται σε περίπτωση που το Ψυχοσάββατο πέσει σε μεθέορτο περίοδο της Υπαπαντής; Τι ψάλλεται από το Μηναίο και τι από το Τριώδιο;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Τι γίνεται σε περίπτωση που το Ψυχοσάββατο πέσει σε μεθέορτο περίοδο της Υπαπαντής; Τι ψάλλεται από το Μηναίο και τι από το Τριώδιο;
Συντάσσεις τό τυπικό τοῦ 2010;
Λίγο ἀπίθανο γιά μαθητής.
Θά δοῦμε τί προβλέπεται μέ τό καλό στά ἐπίσημα βοηθήματα τυπικοῦ τοῦ 2010.


 

Νίκος Κ.

Παλαιό Μέλος
#4
Συντάσσεις τό τυπικό τοῦ 2010;
Λίγο ἀπίθανο γιά μαθητής.
Θά δοῦμε τί προβλέπεται μέ τό καλό στά ἐπίσημα βοηθήματα τυπικοῦ τοῦ 2010.


:D:D:D Φυσικά και δεν συντάσσω κάποιο τυπικό. Απλώς δεν έχω δει να αναφέρεται πουθενά, ούτε στο Τριώδιο, ούτε σε μουσικά βιβλία.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Τι γίνεται σε περίπτωση που το Ψυχοσάββατο πέσει σε μεθέορτο περίοδο της Υπαπαντής; Τι ψάλλεται από το Μηναίο και τι από το Τριώδιο;
:D:D:D Φυσικά και δεν συντάσσω κάποιο τυπικό. Απλώς δεν έχω δει να αναφέρεται πουθενά, ούτε στο Τριώδιο, ούτε σε μουσικά βιβλία.
Δικαιολογημένο ἐνδεχομένως τό γέλιο σου Νῖκο Κ...... (πού ἀποφάσισες τελευταῖα νά μᾶς κρύψεις τό -γνωστό σέ μᾶς- ἐπώνυμό σου -δικαίωμά σου-) ἀλλά πιό δικαιολογημένη ἡ ἀπορία μου, καθ᾿ ὅσον, μή ἔχοντας συνηθίσει σε νά ἀσχολεῖσαι μέ θέματα τυπικοῦ, ἔθεσες μία σπάνια περίπτωση, πού βαθεῖς γνῶστες τοῦ τυπικοῦ ἴσως δέν τούς ἔτυχε νά τήν ἀντιμετωπίσουν καί νά τήν σκεφθοῦν. Δέν εἶναι ἄξιον ἀπορίας αὐτό μέ μιά πρώτη -ἀλλά καί δεύτερη- ματιά;

Γνωρίζοντας ὅτι τό Πάσχα τοῦ 2010 θά συμπέσει στίς 4 Ἀπριλίου, ἡμερομηνία πού δέν ἔτυχε ποτέ ἀπό τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου (1924), ἀλλά καί οὔτε μέ τό παλαιό μέσα στόν 20ο αἰῶνα, τελικῶς ἕνα Πάσχα πού δέν ἔχει ἀντιμετωπισθεῖ ἀπό πλευρᾶς ἐτησίων βοηθημάτων τυπικοῦ ποτέ, ἀπό τότε πού ἐκδίδονται, μή ἔχοντας ψάξει τήν προκειμένη περίπτωση μέχρι χθές τό πρωί πού ξαφνικά εἶδα αὐτό τό μήνυμα σου, γνωρίζοντας μόνον μέχρι ἐκείνη τή στιγμή ὅτι ἡ Ὑπαπαντή (2 Φεβρουαρίου) τό 2010 θά συμπέσει τήν Τρίτη πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω καί γνωρίζοντας παραλλήλως ὅτι ἡ Ἀπόδοση γίνεται στίς 9 Φεβρουαρίου, ἀπόρησα πραγματικά γιά τήν ἐρώτησή σου.

Ὅταν πλέον (μετά ἀπό τήν ἐπιστροφή μου ἀπό τό Ναό) τό μεσημέρι χθές ἔψαξα τήν περίπτωση αὐτή τοῦ ἑπομένου Πάσχα διεπίστωσα ὅτι ἡ ἀπόδοση τῆς Ὑπαπαντῆς θά γίνει τήν Παρασκευή πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω, στίς 5 Φεβρουαρίου, ὁπότε δέν θά ἔχουμε μεθέορτα τῆς Ὑπαπαντῆς τό Ψυχοσάββατο τοῦ 2010.

Ἀφοῦ ἔθεσες, λοιπόν, τό θέμα, ἄς ποῦμε ἀκόμη ὅτι τό ἑπόμενο Πάσχα θά εἶναι τό νωρίτερο πού συμβαίνει μετά τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου (καί ὄχι τοῦ Πασχαλίου) εἶναι τό Πάσχα 22 Μαρτίου γιά τό Ἅγιον Ὄρος καί τίς λοιπές ὁμόδοξες Ἐκκλησίες πού ἀκολουθοῦν τό παλαιό ἡμερολόγιο.

Γιά νά τεθεῖ πρόβλημα μεθεόρτων Ὑπαπαντῆς μέ Ψυχοσάββατο πρέπει τό Πάσχα νά συμπέσει ἀπό 3 Ἀπριλίου καί πρίν, κάτι πού δέν γίνεται ποτέ πλέον μέ τό νέο ἡμερολόγιο. Πάσχα ἀπό 3 Ἀπριλίου καί πρίν συμβαίνει μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο ὅταν ἐμεῖς ἔχουμε Πάσχα 16 Ἀπριλίου καί πρίν. Προφανῶς στό Ἅγιον Ὄρος καί στίς λοιπές ὁμόδοξες Ἐκκλησίες πού ἀκολουθοῦν τό παλαιό ἡμερολόγιο ἔχει ἀντιμετωπισθεῖ τέτοια περίπτωση σέ ἀρκετά Πασχάλια τοῦ 20ου αἰῶνος.

Πληροφοριακά, λοιπόν, νά πῶ ὅτι τό ΤΜΕ δέν ἀντιμετωπίζει τήν περίπτωση αὐτή τῶν μεθεόρτων Ὑπαπαντῆς μέ Ψυχοσάββατο, γι᾿ αὐτό καί ἡ ἑρμηνεία τοῦ π. Παπαγιάννη στό ΣΤ πού ἀνέβασε ὁ κ. Νεοκλῆς.

Πάντως ἀπό τήν ἑρμηνεία αὐτή τοῦ π. Παπαγιάννη καί τίς παραπομπές του σέ ἄλλα Τυπικά φαίνεται ὅτι ποτέ δέν προκύπτει τό πρόβλημα/ἐρώτημα «Τι ψάλλεται από το Μηναίο και τι από το Τριώδιο;» ἀφοῦ ἡ πρόβλεψη εἶναι ἤ νά ἔχει γίνει ἡ ἀπόδοση τήν Παρασκευή πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω (Πάσχα 4 - 7 Ἀπριλίου) ἤ νά μετατεθεῖ τό Ψυχοσάββατο τό Σάββατο πρό τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου ἤ (κατά τό ΣΤ) νά «διακοποῦν πρός καιρόν τά μεθέορτα» (Πάσχα 1 - 3 Ἀπριλίου).

Καί φυσικά δέν μπορεῖ νά γίνεται τέτοια ἀναφορά «ούτε στο Τριώδιο, ούτε σε μουσικά βιβλία». Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ νά γίνεται τέτοια ἀναφορά; Δέν τίθεται τέτοιο θέμα γιά τό Τριῴδιο (ἀφοῦ γιά τό ΤΑΣ μετατίθεται τό Ψυχοσάββατο), τά δέ μουσικά βιβλία ἐπίσης δέν ἀσχολοῦνται μέ τέτοια θέματα.

Συμπερασματικά, κρατεῖστε ἀπ᾿ ὅλ᾿ αὐτά, ὅτι γιά μᾶς ποτέ δέν τίθεται θέμα συμπλοκῆς μεθεόρτων Ὑπαπαντῆς καί Ψυχοσαββάτου, τό δέ ἑπόμενο Πάσχα θά εἶναι τό ἐνωρίτερο Πάσχα πού συμβαίνει καί δέν μᾶς ἔχει ξανασυμπέσει κανένα Πάσχα σέ τέτοια ἡμερομηνία τόν προηγούμενο αἰῶνα.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Θά μέ ἐνδιέφερε νά μάθω ποιά διάταξη θά ἀκολουθηθεῖ ἐφέτος σχετικά μέ τό Ψυχοσάββατον πρό τῆς Ἀπόκρεω ἀπό τίς Ἐκκλησίες πού ἀκολουθοῦν τό παλαιό ἡμερολόγιο (Μονές Ἁγίου Ὄρους, Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων κλπ).
Συμπίπτει στίς 5 Φεβρουαρίου, σέ μεθέορτα.
Ὅποιος ἔχει πληροφορίες ἄς τίς προσκομίσει.


 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#7
Από την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

http://www.mospat.ru/calendar/bu1/feb-2012-bu05.html

Ψάλλεται αμειγώς η ακολουθία του Τριωδίου, διακοπτομένων των μεθεόρτων (συμπεριλαμβανομένης και της απολύσεως "ο εν αγκάλαις").

Επίσης υπάρχει μνεία ότι εάν το ψυχοσάββατο συμπέσει η πανήγυρις του αγίου του ναού τότε α) η ακολουθία των κεκοιμημένων ψάλλεται στον κοιμητηριακό ναό ή β) προψάλλεται την Πέμπτη προ της Απόκρεω.
 
Last edited:
#8
Από την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

http://www.mospat.ru/calendar/bu1/feb-2012-bu05.html

Ψάλλεται αμειγώς η ακολουθία του Τριωδίου, διακοπτομένων των μεθεόρτων (συμπεριλαμβανομένης και της απολύσεως "ο εν αγκάλαις").
Και εγώ αυτήν την πρακτική γνωρίζω. Γίνεται η απόδοση της Υπαπαντής την Παρασκευή προ της Απόκρεω και το Ψυχοσάββατο ψάλλουμε μόνη της την ακολουθία του Τριωδίου.

Υ.Γ: Επισυνάπτω και την διάταξη του ΤΜΕ περί μεθεόρτων.
 

Attachments

Last edited:

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#9


Και εγώ αυτήν την πρακτική γνωρίζω. Γίνεται η απόδοση της Υπαπαντής την Παρασκευή προ της Απόκρεω και το Ψυχοσάββατο ψάλλουμε μόνη της την ακολουθία του Τριωδίου.
Ωστόσο στη Ρωσική εκκλησία φέτος τα μεθέορτα διακόπτονται μεν από το Ψυχοσάββατο, αλλά συνεχίζονται την Κυριακή και μέχρι της αποδόσεως.
 
#10
Ωστόσο στη Ρωσική εκκλησία φέτος τα μεθέορτα διακόπτονται μεν από το Ψυχοσάββατο, αλλά συνεχίζονται την Κυριακή και μέχρι της αποδόσεως.
Ορθώς. Κοίταξα λάθος περίπτωση. Επισυνάπτω και την διάταξη του ΤΜΕ.

Υ.Γ: Το ΤΜΕ πάλι ορίζει την απόδοση νωρίτερα, λόγω της Τετάρτης της Τυρινής και της συνήθειας να αποφεύγεται τέλεια λειτουργία (μεταγενέστερα και προηγιασμένη) εκείνη την ημέρα (όπως και την Παρασκευή της Τυρινής).
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Ορθώς. Κοίταξα λάθος περίπτωση. Επισυνάπτω και την διάταξη του ΤΜΕ.
Ὡστόσο

... τό ΤΜΕ δέν ἀντιμετωπίζει τήν περίπτωση αὐτή τῶν μεθεόρτων Ὑπαπαντῆς μέ Ψυχοσάββατο, γι᾿ αὐτό καί ἡ ἑρμηνεία τοῦ π. Παπαγιάννη στό ΣΤ πού ἀνέβασε ὁ κ. Νεοκλῆς.
Ἐνῶ τό ΤΚΠ (1851) τό μεταθέτει τό Σάββατο πρό τοῦ Ἀσώτου (29 Ἰανουαρίου – βλ. συνημμένο). Τό αὐτό καί τό ΤΓΡ (σ. 483). Ὁμοίως καί τό ΤΑΣ μέ τήν ἐναλλακτική τῆς εἰδικῆς ψαλμωδίας μόνον ἐν τῷ κοιμητηρίῳ τό Σάββατον τῆς Ἀπόκρεω (Ἀπορούμενα κεφ. ιε΄).

 

Attachments

Last edited:
Top