Ψαλτικὴ καὶ Βαλκάνια

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#1
Σύντομη μελέτη ἀφιερομένη στὴν ἐπίδραση τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ στὴν διαμόρφωση τῶν μουσικῶν παραδόσεων στὰ Βαλκάνια
 

Attachments

Top