Ψαλτική ἐκδήλωση στό Ἀγρίνιο 4-1-2014 ἀπό τή χορωδία τοῦ συλλόγου ἱεροψαλτῶν «Ἄνθιμος ὁ ἀρχιδιάκονος»

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
Αὔριο, Σάββατο 4 Ἰανουαρίου στό Ἀγρίνιο θά πραγματοποιηθεῖ ψαλτική ἐκδήλωση ἀπό τή χορωδία τοῦ συλλόγου ἱεροψαλτῶν μέ ὕμνους καί κάλαντα Θεοφανείων.

ἡ σχετική πρόσκληση ἔχει ἀναρτηθεῖ στό blog τοῦ συλλόγου.

Μάλιστα, θά ὑπάρχει καί ἀπευθείας ραδιοφωνική μετάδοση μέσῳ διαδικτύου ἀπό ἐδῶ, ὁπότε μπορεῖτε νά μᾶς ἀκούσετε καί ὅσοι φίλοι εἴσαστε ἐκτός Αἰτωλο-ἀκαρνανίας.
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#2
ἀναρτῶ ὁρισμένες φωτογραφίες ἀπό τήν ἐκδήλωση τοῦ συλλόγου ἱεροψαλτῶν στό Ἀγρίνιο, εὐχαριστῶντας ταυτόχρονα ὅλους τούς χορωδούς γιά τόν κόπο τους, ἀλλά καί ὅλους τούς κληρικούς, συναδέλφους ἱεροψάλτες, φιλόμουσους καί ἄλλους εὐλαβεῖς χριστιανούς πού προσῆλθαν νά ἀκούσουν τά ὡραιότατα μέλη καί κάλαντα τῶν Θεοφανείων.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Συγχαρητήρια!
Συγχαρητήρια καί στόν Λεωνίδα γιά τή διεύθυνση τοῦ χοροῦ!
Μετέφερα τό θέμα στό φόρουμ τοῦ Συλλόγου, μαζί μέ ἔνα ἄλλο θέμα, πού βρῆκα στίς χορωδίες (πού ἔχει καί ἠχητικά).
Στό φόρουμ τῶν χορωδιῶν δέν ἔχουμε ὑποενότητα γιά τήν χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Αἰτωλοακαρνανίας.

Θά θέλαμε νά μάθουμε περισσότερα γι᾿ αὐτήν τήν χορωδία.

Ἐπίσης βλέπω στό φόρουμ τῶν χορωδιῶν δύο ἄλλες χορωδίες μέ ἔδρα τό Ἀγρίνιο («Πειραματική Χορωδία Αγρινίου-Γεράσιμος Πρεβεζιάνος» & «Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου-Ανδρέας Λανάρας»). Ὑφίστανται καί δραστηριοποιοῦνται;


 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#4

Στό φόρουμ τῶν χορωδιῶν δέν ἔχουμε ὑποενότητα γιά τήν χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Αἰτωλοακαρνανίας.
.......Ἐπίσης βλέπω στό φόρουμ τῶν χορωδιῶν δύο ἄλλες χορωδίες μέ ἔδρα τό Ἀγρίνιο («Πειραματική Χορωδία Αγρινίου-Γεράσιμος Πρεβεζιάνος» & «Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου-Ανδρέας Λανάρας»). Ὑφίστανται καί δραστηριοποιοῦνται;
πάτερ, εὐχαριστοῦμε γιά τά καλά σας λόγια. Νά διευκρινήσουμε ὅτι ὑφίστανται δύο σύλλογοι ἱεροψαλτῶν νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας. Ὁ πρῶτος κατά σειρά ἱδρύσεως [1980] ἔχει ἕδρα τό Ἀγρίνιο καί φέρει τό ὄνομα <Ἄνθιμος ὁ ἀρχιδιάκονος>. Ὁ δεύτερος [1981] μέ ἕδρα τό Μεσολόγγι φέρει τό ὄνομα <ἀρχιδιάκονος Ἄνθιμος>, ὅπου καί ἱστορικά-ἠχητικά ἐδῶ.

Στό Ἀγρίνιο ὅσο ζοῦσε ὁ μακαριστός καί ἀνεπανάληπτος δάσκαλος Γεράσιμος Πρεβεζιάνος [+1994] ἔδρασε ἡ Πειραματική βυζαντινή χορωδία Ἀγρινίου, μέ μαθητές τῆς σχολῆς καί ἰεροψάλτες, πλέον δέν ὑφίσταται.

ἡ βυζαντινή χορωδία Ἀγρινίου τοῦ καθηγητοῦ μουσικῆς καί δασκάλου μου Ἀνδρέα Λανάρα βεβαίως ὑφίσταται, ἔχει ἐκδώσει ἑπτά ψηφιακοῦς δίσκους καί συμετέχει σέ ἐκδηλώσεις. π.χ. πρίν τά Χριστούγεννα ἔψαλλε σέ ἑορτή στήν Ἄρτα.
ταῦτα ἐν συντομίᾳ, δέν προλαβαίνω νά γράψω ἀναλυτικά τώρα.

 
Top