Ψαλτική τέχνη στο Αγρίνιο

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#41
Τήν 1η Ἀπριλίου 1995 πραγματοποιήθηκε μουσική ἐκδήλωση στό Ἀγρίνιο εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου δασκάλου Γερασἰμου Πρεβεζιάνου. Τά τέσσερα σχετικά βίντεο, καθῶς καί τό ἔντυπο πρόγραμμα ἀναρτήθηκαν στό blog τοῦ συλόγου ἱεροψαλτῶν μέ ἕδρα τό Ἀγρίνιο.

Θά τά βρεῖτε ὡς ἑξῆς: πρῶτο μέρος - δεύτερο - τρίτο - τέταρτο - πρόγραμμα.

 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#42
Τήν Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2003 ὁ σύλλογος ἱεροψαλτῶν μέ ἕδρα τό Ἀγρίνιο διοργάνωσε ἐκδήλωση στόν ἱερό ναό Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Τότε πρόεδρος τοῦ συλλόγου ἦταν ὁ Σπύρος Παπαθανασίου, ἐνῶ χοράρχης ὁ Χρῆστος Βουλδῆς. Τήν εἰσαγωγική ὁμιλία καθῶς καί ἐπιμέρους σχόλια ἔκανε ὁ θεολόγος-ἱεροψάλτης Χρῆστος Μάλαινος. Ὡμίλησε ὁ ἱεροκήρυκας τότε τῆς μητροπόλεώς μας ἀρχιμ. π.Χριστοφόρος Μυτιλήνης. Τό κλείσιμο τῆς ἐκδηλώσεως ἔγινε ἀπό τόν προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ π.Χρῆστο Παπαχρῆστο.
Ἐπισυνάπτουμε τά ἠχητικά ὅλης τῆς ἐκδηλώσεως, καθῶς κι ἕνα ἔντυπο πού ἑτοιμάσαμε γιά ὅσους θά ἤθελαν νά φτιάξουν ψηφιακό δίσκο. Ἐκεῖ ἀναγράφονται ἀναλυτικά τά ὀνόματα τῶν χορωδῶν.
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#43
 • Τό Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 ὁ ἐν Ἀγρινίῳ σύλλογος ἱεροψαλτῶν σέ συνεργασία μέ τόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Παύλου Μεγάλης Χώρας διοργάνωσε μουσική ἐκδήλωση.
 • Ἡ χορωδία τοῦ συλλόγου ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ συναδέλφου Ἀνδρέα Ἀγγελῆ ἀπέδωσε ὕμνους τῆς Ὑπαπαντῆς καί τοῦ Τριῳδίου.
 • Προλόγιζε ὁ αἰδεσιμολογιώτατος π. Βασίλειος Μπρέσιακας.
 • Στο τέλος ἐτιμήθησαν ἀπό τόν σύλλογο δύο παλαίμαχοι ἱεροψάλτες γιά τήν προσφορά τους: Νικόλαος Παγώνης καί Θεόδωρος Μήτσου.
ὑ.γ. Τό ἀπολυτίκιο τῆς Παναγίας τῆς Μεγάλης Χώρας εἶναι ποίημα Ἀποστόλου Παπαχρήστου. Σέ κάθε κομμάτι σημειώνουμε ἐντός παρενθέσεως τόν μελουργό ἀπ' ὅπου λάβαμε τήν ἑρμηνεία τοῦ ὕμνου.
 

Attachments

Last edited:

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#44

Ἀναρτοῦμε τά μουσικά κείμενα, ὅπως ἀκριβῶς τά ἔψαλλε ἡ χορωδία τοῦ ἐν Ἀγρινίῳ ἑδρεύοντος συλλόγου ἱεροψαλτῶν τήν 7η Φεβρουαρίου 2015 στόν ἱερό ναό ἀποστόλου Παύλου στή Μεγάλη Χώρα.
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#45
Στίς 4 Ἀπριλίου 2012 διοργανώθηκε στό Ἀγρίνιο θεολογικο-μουσική ἐκδήλωση. Ἡ σχετική πρόσκληση βρίσκεται ἐδῶ.
Τότε ἡ χορωδία τοῦ ἐν Ἀγρινίῳ ἑδρεύοντος συλλόγου ἱεροψαλτῶν <<Ἄνθιμος ὁ ἀρχιδιάκονος>> ὑπό τήν χοραρχία τοῦ Κωνσταντίνου Λανάρα ἔψαλλε ὕμνους Τριωδίου καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τήν προλόγιση εἶχε ἀναλάβει ὁ Ἰωάννης Γκιάφης, τότε πρόεδρος τοῦ συλλόγου ἱεροψαλτῶν. Τούς οἴκους τοῦ ἀκαθίστου ὕμνου ἀπέδωσε ὁ καλλίφωνος ἱερεῦς π. Κωνσταντῖνος Γιαννακᾶς.
Ἀκολούθησε ἡ κεντρική ὁμιλία τοῦ ἀδεσιμολογιωτάτου π. Γεωργίου Κανάκη, τόν ὁποῖο προσφώνησε ὁ πρόεδρος τοῦ παραρτήματος ΠΕΘ Αἰτωλοακαρνανίας κ. Σπυρίδων Παπαθανασίου.

 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#46
 • Ψηφιοποίηση ἀπό κασσέτα. Τότε μιά παρέα στή "χριστιανική ἕνωση Ἀγρινίου" εἴχαμε διάθεση καί χρόνο. Ἔτσι προέκυψε ἡ παρούσα ἐγγραφή.
 • Ψάλλουμε ἐναλλάξ παπα-Χρῆστος Μουσελίμης (λαϊκός τότε) καί Λεωνίδας Γαρουφαλῆς. Τό "τῇ ὑπερμάχῳ..." ἀποδίδεται ἀπ' τόν Γεώργιο Αὐγούλη, ἐνῶ ἡ σύντομη δοξολογία λέγεται χορωδιακῶς.
 • Ὁ ἦχος εἶναι πολύ καθαρός. Δυστυχῶς ὅμως στόν τελευταῖο ὕμνο (ἀπολυτίκιο Χριστουγέννων) πού ἀποδίδει ὁ γλυκύφθογγος Γεώργιος Κύρκος ὑπάρχει πολύ φύσημα. Ἄν κάποιος φίλος μπορεῖ νά ἐπέμβει, καλό θά ἦταν νά νά βελτιωθεῖ ἡ ποιότητα.
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#47
 • χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, πραγματοποιηθείσα στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Αιτωλικό το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011.
 • Το πρόγραμμα προλόγιζε ο Παναγιώτης Κουκόπουλος, επίτροπος του ιερού ναού, διευθυντής οικονομικής υπηρεσίας νοσοκομείου Μεσολογγίου.
 • Στην αρχή απηύθυνε χαιρετισμό ο εφημέριος π. Θεόδωρος Ζήσης.
 • Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ικανότατος θεολόγος - λυκειάρχης Φώτιος Μάλαινος, με θέμα: η γέννηση του Χριστού ως γεγονός ελευθερίας.
 • χοράρχης: Γεώργιος Λιούλιος. Τού αξίζουν συγχαρητήρια, διότι μάζεψε λίαν ικανούς ιεροψάλτες και παρουσίασε ένα ισχυρό και δεμένο σύνολο.
 • μέλη χορωδίας: Τριαντάφυλλος, Σπυρίδων και Κωνσταντίνος Λιούλιος, Γεώργιος Καρόπουλος, Λεωνίδας Γαρουφαλής, Δημήτριος Παπαδημητρίου, Νικόλαος και Θεόδωρος Βάτσιος, Δροσοπαναγιώτης Νεκτάριος, Παπακωστόπουλος Κοσμάς και Ιωάννης, Αγγελής Ανδρέας, Γκιάφης Ιωάννης, Ασπρογιάννης Ευάγγελος (νυν κληρικός), Τόλιας Χρήστος, Κανελέτης Αντώνιος.
 • χειρισμός μηχανικού ισοκράτη: Γαρουφαλής Γεώργιος.
 • Η παρούσα ηχογράφηση προέρχεται από την κάμερα, που βρισκόταν στην είσοδο σχεδόν του ναού.
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#49
Ο Γεώργιος Γαρουφαλής, λαμπαδάριος του ιερού ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου ψάλλει ύμνους από την ακολουθία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, συνοδεία ισοκρατήματος.
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#50
Κάθε χρόνο 30 Ιανουαρίου στο "Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου" το παράρτημα Αιτωλοακαρνανίας της "Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων" σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη διοργανώνει εορταστική εκδήλωση προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών.
Το έτος 2020 κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γεώργιος Σπανός, ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από τη χορωδία των μαθητών της σχολής σχολής βυζαντινής μουσικής Αγρινίου "Δαυίδ ο ψαλμωδός" υπό την διεύθυνση του Κωνσταντίνου Λανάρα. Μεταξύ άλλων εψάλη (μονωδία από τον Νίκο Παππά) ένας στίχος από το οκτάηχο απολυτίκιο των Αγίων, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου.
Στο τέλος απηύθυνε χαιρετισμός ο (μακαριστός) επίσκοπός μας Κοσμάς.
Επισυνάπτω εδώ τα ηχητικά της εν λόγω εκδηλώσεως.
Υπάρχει και σχετικό βίντεο ανηρτημένο εδώ.
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#52
Η παρούσα ηχογράφηση προέρχεται από εόρτιο εσπερινό, Παρασκευή απόγευμα 10 Μαρτίου 2000, εβδομάδα Τυρινής.
Στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων της "Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου" ψάλλουμε μια παρέα νέων.
Τα μέλη αποδίδονται χορωδιακά, η στιχολογία του εσπερινού σε ρυθμό τρίσημο.


Ευχαριστώ τον πατέρα Μάξιμο για την χρονολόγηση της ηχογράφησης.
 

Attachments

Top