Ψαλτήριο και στίχοι ψαλμών λυχνικού και αίνων κατά τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα

#1
Το τυπικό μας απαγορεύει να χρησιμοποιούμε το Ψαλτήριο στον εσπερινό (για τον προοιμιακό ή για το κάθισμα;).
Αυτό σημαίνει και παύση των ενδιάμεσων στίχων στα Κεκραγάρια;
Μήπως κατ' επέκταση και στην ενδιάμεση στιχολογία των Αίνων;
Προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι στιχολογίες, πρέπει να ψάλλονται, ως φυσική συνέχεια του Κύριε εκέκραξα... και του Πάσα πνοή...
Μου δημιουργήθηκε ένσταση γι' αυτό το θέμα και θα ήθελα τη γνώμη σας.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Ἡ στιχολογία τοῦ «Θοῦ Κύριε...» δὲν παραλείπεται κατὰ τὴ διακαινήσιμο ἑβδομάδα («ἱστῶμεν στίχους»· ΤΑΣ κεφ. μf’).

Ἡ στιχολογία τῶν αἴνων δὲν παραλείπεται οὔ τε τὸ Πάσχα («Εἰς τοὺς αἴνους ἱστῶμεν f’» (τυπικὸ Εὐργέτιδος σ. 558 ), Dmitrievskij τ. 3 σ. 65, ΤΑΣ κεφ. μf’ ).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Το τυπικό μας απαγορεύει να χρησιμοποιούμε το Ψαλτήριο στον εσπερινό (για τον προοιμιακό ή για το κάθισμα;).
Ἀφορᾷ στά Καθίσματα τοῦ Ψαλτηρίου. Ψαλτήριον δέν στιχολογεῖται ἀπό τῆς Μεγάλης Πέμπτης μέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου.


Αυτό σημαίνει και παύση των ενδιάμεσων στίχων στα Κεκραγάρια;
Μήπως κατ' επέκταση και στην ενδιάμεση στιχολογία των Αίνων;
Δέν ἔχει σχέση ἡ προηγούμενη διάταξη μέ τίς στιχολογίες, πού ὅμως...


Προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι στιχολογίες, πρέπει να ψάλλονται, ως φυσική συνέχεια του Κύριε εκέκραξα... και του Πάσα πνοή...
Μου δημιουργήθηκε ένσταση γι' αυτό το θέμα και θα ήθελα τη γνώμη σας.
...δέν ψάλλονται κατά τήν Διακαινήσιμο (Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου σ. 73 καί 151, ΣΤ σ. 48 καί 74, ΤΓΡ σ. 55 καί 102 –πρβλ. καί ἐδῶ–).


 
Top