~~ Ψαλμωδία~~

#1
~~Ψαλμωδία~~

Την ιερή ώρα της Θείας Λειτουργίας, η ψαλμωδία είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μιλάμε στον Κύριο. Ο ιερός Χρυσόστομος λέει:
« Από τους πνευματικούς ψαλμούς πολύ είναι το κέρδος, πολλή η ωφέλεια, πολύς ο αγιασμός και μπορεί να γίνει στήριγμα όλης της πνευματικής ζωής, γιατί τα λόγια των ύμνων καθαρίζουν την ψυχή και το άγιον Πνεύμα πετά γρήγορα και εισέρχεται στην ψυχή που τα ψάλλει. Αυτός που ψάλλει με αγνότητα, κάνει ξανά καινούργια την ψυχή του και γίνεται ναός του αγίου Πνεύματος».

Και όχι μόνον στη Θεία Λειτουργία. Αλλά και στις ιερές Ακολουθίες και στην καθημερινή μας ζωή ,με το λόγο και με την ψαλμωδία μπορούμε ακατάπαυστα να δοξολογούμε τον Κύριο: « Μουσικός άριστος εστίν η ψυχή, τεχνίτης εστίν, όργανόν εστί το σώμα, κιθάρας και αυλού και λύρας χώραν επέχον…»
λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η φωνή μας και η καρδιά μας στη Θεία Λειτουργία μιλάει στον τριαδικό Θεό , δοξολογεί, ικετεύει για το έλεός Του, ευχαριστεί, γιατί της δόθηκε η δωρεά του Πατρός, ο Χριστός, το τίμιο Δώρο. Γιατί της δόθηκε η σωτηρία.

« Ψαλμωδίες-προσευχές- αναγνώσματα, όλες οι ιερές πράξεις στη Θεία Λειτουργία φανερώνουν, αναπαριστούν, εικονίζουν την Θεία Οικονομία του Σωτήρα. ‘Ολη η μυσταγωγία είναι σαν κάποια ενιαία απεικόνιση ενός σώματος, που είναι η ζωή του Χριστού…τα τελούμενα στη Θ.Λ. είναι μυσταγωγία της ενανθρώπισης, ενιαίο σώμα εξιστόρησης» γράφει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας.

Στα Λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας το ίδιο το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού υμνολογείται! Γράφεται σε ποιητική μορφή από τους αγίους υμνογράφους και ψάλλεται. Η Εκκλησία κατηχεί σε κάθε λατρευτική σύναξη τους πιστούς . Τους θυμίζει συνέχεια την αλήθεια και της ενότητα της Πίστεως. Οι δογματικές αλήθειες για την αγία Τριάδα δεν είναι μόνον στα συγγράματα των θεολόγων αγίων, αλλά και στην υμνογραφία, σε κάθε είδους τροπάριο. Η δογματική αλήθεια έχει γίνει ένα με τον ύμνο, με την προσευχή!

Το άρρητο κάλλος τραγουδιέται…

Yasemin Coplan 19/2/2021
 
Top