Ψάχνω βιβλία από τη [σειρά]: "Series: Eastern Christian Studies" των εκδόσεων Peeters Publishers

polykarpos

Νέο μέλος
#1
Αγαπητοί φίλοι αναζητώ τα εξής βιβλία:
Είτε σε μορφή ψηφιακή είτε σε κάποια βιβλιοθήκη των Αθηνών.

Βιβλίο 1
Palaeobyzantine Notations III
Acta of the Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, in March 2001

Αριθμός στη σειρά 4
Editors: Wolfram G.
Year: 2004
ISBN: 978-90-429-1434-6
(http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=7737)

Βιβλίο 2
Tradition and Innovation in Late- and Postbyzantine Liturgical Chant II
Proceedings of the Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, 30 October - 3 November 2008
Αριθμός σειράς: 17

Editors: Wolfram G., Troelsgard C.
Year: 2013
ISBN: 978-90-429-2748-3
(http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=9201)

Βιβλίο 3

Aesthetics as a Religious Factor in Eastern and Western Christianity
Selected Papers of the International Conference Held at the University of Utrecht, the Netherlands, in June 2004

Αριθμός σειράς: 6
Editors: van den Bercken W., Sutton J.

Year: 2005
ISBN: 978-90-429-1682-1
(http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=7998)
 
Top