[ Ψάχνω ] Απολυτίκιο Πάντων των εν τη Βορείω Αμερική διαλαμψάντων Αγίων

Adam_x

Active member
Χαίρετε,
Γνωρίζετε εάν υπάρχει κάποια ακολουθία ή απολυτίκιο των Αγίων της Βόρειας Αμερικής;;;;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 

goldengreek25

Μέλος
Απολυτίκιον (σε πλ. Δ) από την Ακολουθία της Συνάξεως των Αγίων Πάντων της Αμερικής (στα Αγγλικά) που εορτάζεται την Κυριακή μετά την Αγίων Πάντων:
As the bountiful harvest of Thy sowing of salvation,
the lands of North America offer to Thee, O Lord, all the saints who have shone in them.
By their prayers keep the Church and our land in abiding peace
through the Theotokos, O most Merciful One.
 

Adam_x

Active member
Απολυτίκιον (σε πλ. Δ) από την Ακολουθία της Συνάξεως των Αγίων Πάντων της Αμερικής (στα Αγγλικά) που εορτάζεται την Κυριακή μετά την Αγίων Πάντων:
As the bountiful harvest of Thy sowing of salvation,
the lands of North America offer to Thee, O Lord, all the saints who have shone in them.
By their prayers keep the Church and our land in abiding peace
through the Theotokos, O most Merciful One.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
 

Ναυπακτιώτης

Ι. Βασιλόπουλος
Υπάρχει μετάφρασις καθόλου και στα ελληνικά;
Πιθανόν και σε μουσικό κείμενο (Βυζαντινό) είτε στα αγγλικά ή ελληνικά;
 

goldengreek25

Μέλος
Ως τον πλουσιον θερισμόν της Σης σωτηρίας, των χωρών της Αμερικής προσφέρει Σόι Κύριε, πάντων των Αγίων των διαλαμψάντων ένα αυτή. Tαῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, τὴν Ἐκκλησίαν σου και την χώρα,
διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε.
 

Ναυπακτιώτης

Ι. Βασιλόπουλος
Ως τον πλουσιον θερισμόν της Σης σωτηρίας, των χωρών της Αμερικής προσφέρει Σόι Κύριε, πάντων των Αγίων των διαλαμψάντων ένα αυτή. Tαῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, τὴν Ἐκκλησίαν σου και την χώρα,
διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε.
Ευχαριστώ παρά πολύ! Μήπως το έχετε και σε μουσικό κείμενο;
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Ως θερισμόν πολύχοον, της παρά σου σποράς σωτηρίας, η Βόρειος Αμερική, προσφέρει σοι Κύριε, πάντας τους εν αυτή, διαλάμψαντας Αγίους. Ταις αυτών ικεσίαις, εν ειρήνη βαθεία, την Εκκλησίαν σου και την χώραν ημών, διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε.

Με κάποιες διορθώσεις/ βελτιώσεις.
Το τροπάριο γράφτηκε στην Αγγλική κατά το "Ως απαρχάς της φύσεως¨ (το οποίο είναι κοντάκιο, αλλά έχουμε και άλλα απολυτίκια γραμμένα σε μέλος κοντακίου, βλ. πρόχειρα απολυτίκιον Οσίου Στεφάνου του Νέου-28 Νοεμβρίου)
 
Top