Ψάλτες για ... ψάλσιμο (τί τραβάνε κάποιοι κληρικοί για να ξελειτουργηθούνε)

Status
Not open for further replies.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#21

Τί κάνεις, ὅταν στόν ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως μπαίνει μέσα καί σοῦ λέει «Σήμερα θά ποῦμε τά "Πρός Κύριον"»;
Τόν συγχαίρεις κι αὐτόν! Τοῦ λές «Μπράβο παιδί μου, εἶσαι βαθύς γνώστης καί ἐμβριθύς ἐρευνητής τῶν ἀρχαίων τυπικῶν (ΤΕ καί ΤΑγΣ) καί ξέρεις ὅτι σήμερα κανονικά κάνουμε Προηγιασμένη» !!!
 

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
#22


Τὸν συχαίρεις. Βλ. Συμβολὴ τ. 13 σσ. 45-46.
Τόν συγχαίρεις κι αὐτόν! Τοῦ λές «Μπράβο παιδί μου, εἶσαι βαθύς γνώστης καί ἐμβριθύς ἐρευνητής τῶν ἀρχαίων τυπικῶν (ΤΕ καί ΤΑγΣ) καί ξέρεις ὅτι σήμερα κανονικά κάνουμε Προηγιασμένη» !!!
Και ερωτήσεις-παγίδες Πάτερ; :D:wink:
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#23

Τί κάνεις, ὅταν στήν λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου μέ τόν ἑσπερινό τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων μετά τίς προφητεῖες δέν κάνει κατάληξη στήν τελευταία γιά νά πεῖ ὁ διάκος «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» καί νά ψάλλουμε τόν τρισάγιο καί ἀρχίζει ἀμέσως τόν ἀπόστολο;
Τοῦ λές «Καλά ἔκανες παιδί μου !!! Ὁ τρισάγιος εἶναι μεταγενέστερη προσθήκη. Ἡ λειτουργία ἄρχεται ἀπό τῶν ἀναγνωσμάτων. Τί τόν ἤθελες τόν τρισάγιο; Σωστός εἶσαι παιδί μου.... !!!!!»

Καί οὔτε «γάτα, οὔτε ζημιά» Σταῦρο μου !!!
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#24
[Σημείωμα συντονιστἠ] Αγαπητέ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ, τα μηνύματά σου είναι εκτός θέματος εδώ και επίσης άλλα μηνύματά σου σήμερα ήταν εκτός θέματος και με κεφαλαία (για τα δοξαστικά της Αγ. Σοφίας). Σε παρακαλώ, διάβασε τους κανόνες και πρόσεξε στο εξής. Ευχαριστώ.

Κλείνω αυτό το θέμα. Δεν είχε και τόση επιτυχία πιστεύω, άλλωστε αναπληρώνεται και συμπληρώνεται με τα ευτράπελα στο ψαλτήρι. Μπορούν να ανοίξουν ειδικά θέματα για ειδικές περιπτώσεις στο μέλλον εάν χρειάζεται. Ευχαριστώ.
 
Status
Not open for further replies.
Top