Ψάλλεται το «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι»;

Μήπως εχουμε πληροφορίες εάν ο ύμνος αυτός ψαλλόταν εις ήχον βαρύν την Κυριακή του Πάσχα στην Σμύρνη, αντί να αναγινώσκεται, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδος;
 
Ο εν λόγω ύμνος ψάλλεται ακόμη στη Ρουμανική Εκκλησία σε ήχο πλ. β (ή ενιαχού σε βαρύ).

Επίσης ψάλλεται και στη Ρωσική Εκκλησία και γειτονικές της Εκκλησίες.
 
Μήπως εχουμε πληροφορίες εάν ο ύμνος αυτός ψαλλόταν εις ήχον βαρύν την Κυριακή του Πάσχα στην Σμύρνη, αντί να αναγινώσκεται, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδος;

Ρωτώ, διότι το μοναδικό μέρος στην Κύπρο (και μάλλον σ' ολόκληρη την Ελλάδα), όπου το μέλος αυτό εψάλλετο ήταν η κωμόπολη της Λύσης, όπου ο πρώτος συστηματικώς διδάξας την Β.Μ. ήταν μαθητής του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης.
 
Μαρτυρία για ψαλμώδηση του "Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι" της εορτής του Πάσχα υπάρχει σε χειρόγραφο Μαθηματάριον του Στιχηραρίου του ΙΕ΄ αιώνος (τέλη), όπου μελοποιήται σε ήχο δ΄ υπό Ιωάννου ιερέως του Κορδοκοτού.

Υ.Γ. Παλαιά το έψαλαν και αυτό.
 
Last edited by a moderator:
Ρωτώ, διότι το μοναδικό μέρος στην Κύπρο (και μάλλον σ' ολόκληρη την Ελλάδα), όπου το μέλος αυτό εψάλλετο ήταν η κωμόπολη της Λύσης, όπου ο πρώτος συστηματικώς διδάξας την Β.Μ. ήταν μαθητής του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης.

Από τον δίσκο ''Καμπάνες της Λύσης'', με τη χορωδία (με άνδρες και παιδιά) ''Σουρουλλά Λύσης''. Ο Γιάγκος Σουρουλλάς 1884-1976 ήταν μαθητής, μαθητή, μαθητή του Νικολάου Σμύρνης! :) Στις καταλήξεις, ψίγματα 3φωνίας :)
 

Attachments

  • 07 Track 7.wma
    3.3 MB · Views: 136
Ο εν λόγω ύμνος ψάλλεται ακόμη στη Ρουμανική Εκκλησία σε ήχο πλ. β (ή ενιαχού σε βαρύ).

Και στη Ρωσική Εκκλησία σύμφωνα με αυτό το άρθρο. Υπάρχει επίσης πληθώρα των πολυφωνικών συνθέσεων σε ήχο 0 :D
 
Θὰ μπορούσατε νὰ μᾶς δώσετε τὰ στοιχεῖα τοῦ Γεωργιανοῦ χειρογράφου καὶ τὸ φύλλο;

Εὐχαριστῶ πολύ!
 
Last edited:
Θὰ μπορούσατε νὰ μᾶς δώσετε τὰ στοιχεῖα τοῦ Γεωργιανοῦ χειρογράφου καὶ τὸ φύλλο;

Ο πληρης υμνος με ενδειξη του ηχου ειναι ενσωματωμενος εν τη ακολουθια της Κυριακης του Πασχα στα χφφ. του Συναξαριου του Γεωργιου του Αγιορειτου. Υπαρχουν παμπολλα, βλ. π.χ. εδω που γραφει σελ. 378 (προκειται για το Γεωργιανο χφ. του Πατριαρχειου Ιεροσολυμων, νομιζω του 12ου αι.). Η επισης εδω, σελ. 45v (χφ. Sin. Geo. O. 61 της Ι.Μ. Αγιας Αικατηρινης, του 11-12ου αι.).
 
Συμφωνα με το Τακτικον του Αρσενιου Soukhanov (ΙΖ´ αι.) κατα την κυριακατικη πατριαρχικη λειτουργια εν Ιεροσολημα τον υμνο τον εψαλλαν (διχορος μαλιστα) ως εξης•

1. Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
2. Τὸν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
3. Συ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
4. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·
5. Ιδου γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
6. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ· σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

2AEE564A-8819-473D-8471-6EC21FD931F8.jpeg
 
Last edited:
δυστυχώς ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί. υπάρχει άλλος τρόπος να διαβάσουμε την παράθεση; ευχαριστώ.

Ἡ παραπομπὴ ἀφοροῦσε τὴν παρακάτω ἔρευνα.


Κατὰ τὶς Κυριακές, εὐθὺς μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ἡ προσκύνησή του καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ψαλμωδία-συνῳδία τοῦ «Ἀνάστασιν χριστοῦ θεασάμενοι...[1]»

(Συμεὼν Θεσσαλονίκης (+1429) P.G. τ. 155 στ. 608D-609A, Π. Τρεμπέλα Μικρὸν Εὐχολόγιον ἔκδ. β’ 1998 τ. 2 σ. 227).Κατὰ τὴν προσκύνηση, «ὁ διάκονος ἵσταται δεξιόθεν αὐτοῦ» τοῦ ἱερέως «κατέχων μανουάλιον μετὰ λαμπάδος ἡμμένης»

(Διάταξη ἱεροδιακονίας στὸ Εὐχολόγιον ἐκδ. 1545, 1553, ὁμοίως Dmitrievskij Opisanie τ. 3 σ. 566).Τὸ «στιχηρὸν[2] Ἀνάστασιν χριστοῦ θεασάμενοι»

(τυπικὸ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 σσ. 214, 223)ψάλλεται

(Δ. Τσάμη Θεομητορικὰ θαύματα τ. β' σ. 338, χφ. Φλωρεντίας Conv. Soppr. 24 (a.k.a. 2742; Plut. 42) ἐκλογάδιο ια' αἰ. φ. 26v, κανονάριο Νίκωνος Μαυροορείτου περὶ τὸ ἔτος 1085 σσ. 23, 31, τυπικὸ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 σσ. 11, 214, 223, χφ. Σινὰ 756 πεντηκοστάριο τοῦ ἔτους 1205 φ. 258v, τυπικὸν Μήλι τοῦ ἔτους 1292 (Dmitrievskij Opisanie τ. 1 σ. 888), χφφ. Paris. gr. 402 ΤΑΣ μονῆς Κουτσουβέντη ιγ'-ιδ' αἰ.φ. 253v, Ῥουσάνου 36 ΤΑΣ α’ ἥμισυ ιδ’ αἰ. φ. 16r, Σινὰ 2110 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1406 φ. 22r, Σινὰ 1110 ΤΑΣ ιε’ αἰ. φ. 55r, Vat. gr. 1609 τυπικὸ τοῦ ἔτους 1585 φφ. 153r, 162v, ἁγ. Φιλοθέου τοῦ Κοκκίνου Διάταξη ἱεροδιακονίας (1342-1347) στὸ Εὐχολόγιον ἐκδ. 1545, 1553, 1580, 1602 καὶ Εὐχολόγιον J. Goar 1730 σ. 6, χφφ. Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 19v, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 11v, Λειμῶνος 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428/1429 φ. 12r, Ξενοφῶντος 56 ΤΑΣ ιε’ αἰ. φ. 6v, ΤΑΣ κεφ. μστ’ (ὧρες), Συμεὼν Θεσσαλονίκης (+1429) P.G. τ. 155 στ. 609A, χφφ. Barb. gr. 359 τυπικὸ τῆς Bova τοῦ ἔτους 1552 φ. 171v, Ῥωσικὴ τάξη, Ὡρολόγιον Κρυπτοφέῤῥης ἔκδ. 1772 σ. 599, χφ. Νέας Σκήτης 12 ΤΑΣ ιζ’ αἰ. φ. 23r, Λειτουργικὴ Ῥομπότου 1869 σ. 211)σὲ ἦχο βαρὺ

(Γεωργιανὸ Ἰβηριτικὸ[3] συναξάριο στὰ χφφ. Sinai georg. 25 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 378r, Sinai georg. 61 περὶ τὸν ιβ’ αἰ. φ. 45v).[1] Μαρτυρεῖται στὴν ὑποτύπωση τῶν Στουδίου θ’ αἰ. (Dmitrievskij Opisanie τ. 1 σ. 226). Βλ. καὶ ε’ ᾠδὴ «Κύριε, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν» (Ἡσ. κστ’ 13). Περιέχει καὶ μία παραλλαγὴ τοῦ τροπαρίου «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν δέσποτα...».

[2] Τοῦ ψαλμοῦ 133; τοῦ «Ἐν ταῖς νυξὶν;» βλ. Dmitrievskij Opisanie τ. 1 σ. 229, τυπικὸ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 σσ. 11-12.

[3] Ἀντίγραφο τοῦ τυπικοῦ τῆς Μ. Λαύρας.
 
Back
Top