Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος - Αινείτε τον Κύριον, Κ. Πρίγγου, Ήχος α' (Διασκευή)

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την εκδημία του Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου (+24-9-1988), αναρτήθηκε το παρακάτω βίντεο:


Το χορωδιακό Κοινωνικό «Αινείτε τον Κύριον» σε ήχο α' και μέλος του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου κατά διαασκευή και εκτέλεση του Άρχ. Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου. Η συγκεκριμένη διασκευή συνίσταται στην καταγραφή ορισμένων αναλύσεων του μέλους, στην παράλειψη της εισαγωγικής θέσεως και στην αλλαγή του τμήματος μεταξύ 4:00 και 4:59. Δεν έχει περάσει στη μορφή αυτή στις επίσημες εκδόσεις του Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου. Διασώζεται από χειρόγραφο τετράδιο του πρωτοψάλτου Παύλου Τοπτσίδη, μαθητού του Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, που χρονολογείται στα 1955. Από το αρχείο του ιδίου προέρχεται και η παρούσα ηχογράφηση, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του. Οι ευχαριστίες ανήκουν στον κ. Κωνσταντίνο Χιώτο, ο οποίος μοιράστηκε στο Διαδίκτυο το εν λόγω τετράδιο και που με προέτρεψε για την ανάρτηση των ηχογραφήσεων αυτών.
Η ανάρτηση γίνεται στη μνήμη του Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, καθώς συμπληρώθηκαν σήμερα 30 χρόνια από την εκδημία του (+24-9-1988).
Η ηχογράφηση επισυνάπτεται. Το κείμενο μπορεί κανείς να το βρει στο σύνδεσμο αυτό. Τέλος, έχει γίνει εκτενής συζήτηση για το μέλος αυτό και τις επιρροές της κάθε διασκευής στο θέμα αυτό.
 

Attachments

Last edited:
Top