Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες

koudounellis

Ευστράτιος Κουδουνέλλης
.
Μακάρι όλα τα μέλη να τυγχάνουν τέτοιας αμέριστης συμπαράστασης από τους προϊσταμένους και συνεργάτες τους.

Υ.Γ. Δεν περιμένω αύξηση, ούτε κάτι άλλο. :D:D:D
Δόξα τω Θεώ, η σχέση μας είναι σχέση πνευματικής συνεργασίας και όχι σχέση προϊσταμένου-υπαλλήλου (τηρουμένων των αναλογιών βέβαια).

Ιδανικές καταστάσεις μακάρι να διατηρηθούν και στο μέλλον και να πάρουν το παράδειγμά σας και άλλοι ιερείς και προ ι στάμενοι.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα . Καλή δύναμη στο έργο σας π. Μάξιμε.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Θέλω κι εγώ στην πρώτη μου δημοσίευση να ευχηθώ εκ βάθους καρδίας έτη πολλά κι ευλογημένα στον π. Μάξιμο, προϊστάμενο και πολύτιμο αρωγό μου στην ελάχιστη προσπάθεια που καταβάλλω "από ψαλτηρίου"!
Αν και τούτες τις ευχές τις εξέφρασα σήμερα στο Ναό, όπου έψαλλε σύσσωμη η χορωδία μετά του Πρωτοψάλτου, θέλω να σας ευχαριστήσω και δημόσια για τη στήριξη που μου παρέχετε και την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλετε.
Μακάρι όλα τα μέλη να τυγχάνουν τέτοιας αμέριστης συμπαράστασης από τους προϊσταμένους και συνεργάτες τους.

Υ.Γ. Δεν περιμένω αύξηση, ούτε κάτι άλλο. :D:D:D
Δόξα τω Θεώ, η σχέση μας είναι σχέση πνευματικής συνεργασίας και όχι σχέση προϊσταμένου-υπαλλήλου (τηρουμένων των αναλογιών βέβαια).

Καλώς ορίσατε στην παρέα του Ψαλτολογίου.
Έχετε ευλογία από τον Θεό να έχετε μαζί σας στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά ως προϊστάμενο τον π. Μάξιμο Ματθαίο
ο οποίος περιβάλλει με αγάπη όχι μόνο τους συνεργάτες του Ναού αλλά και φίλους του Ψαλτολογίου και γενικά όλων των Ψαλτών.
Και πάλι Χρόνια Πολλά!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Εὐχαριστῶ πάρα πολύ ὅλες καί ὅλους πού μοῦ εὐχήθηκαν μέ τά ἐδῶ συγκινητικά μηνύματα, μέ ΠΜ, μέ μηνύματα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, τηλεφωνικῶς καί μέ thanks στά ἀντίστοιχα πρῶτα εὐχετήρια μηνύματα.

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τόν Διαχειριστή καί ἐμνευστή τοῦ Ψαλτολογίου Δημήτρη Κουμπαρούλη, πού μέσω αὐτοῦ τοῦ ἔργου του μᾶς ἔχει χαρίσει τήν εὐλογημένη χαρά τῆς ἐπικοινωνίας ὄχι μόνον πανελλαδικῶς καί πανευρωπαϊκῶς ἀλλά διηπειρωτικῶς καί ὑπερποντίως. Μᾶς ἔχει χαρίσει πλουτισμό γνώσεως μέ τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων κατάθεση θέσεων, ἀνάρτηση μνημειωδῶν συγγραφῶν καί ἠχογραφήσεων, διείσδυση σέ ἀρχεῖα καί βιβλιοθῆκες πού προάγουν τήν σκέψη τήν τέχνη τό λειτούργημα καί τήν ἐπιστήμη τοῦ ἱεροψάλτου καί ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ ἀναλογίου καί σχετίζεται μέ αὐτό.

Ἐξαιρέτως εὐχαριστῶ τούς κ. Λιναρδάκη Συντονιστή καί γιά τό θαυμάσιο ἠχητικό, Μανόλη Θεοδωράκη, Εὐθύμιο Κωστόπουλο, Ἑλένη Ντόβα, Βασίλη Ζάχαρη, Βασίλη Κιαμηλίδη, Δημήτρη Καλπακίδη, Παναγιώτη Σόμαλη Συντονιστή, Ἰωάννη Ἀχιλλιᾶ, Μαρῖνο, Γιῶργο Παλιούρα, Δημήτρη Δημητρακόπουλο, Ἀντώνη Μιχελουδάκη, Κυριάκο Στάντζο (Λαμπαδάριο τοῦ Ναοῦ μας), Εὐστράτιο Κουδουνέλλη γιά τίς μεστές τους ἔγγραφες εὐχές καί ἀφιερώσεις, τά καλά τους καθ᾿ ὑπερβολήν λόγια. Καί τούς πάρα πολλούς ἄλλους πού μοῦ ἔγραψαν προσωπικῶς καί μοῦ μίλησαν τηλεφωνικῶς.

Σέ ὅλους αὐτούς ἀλλά καί σέ ὅλα τά μέλη ἀνταποδίδω τίς εὐχές καί πάντοτε εὔχομαι γιά ὅλες καί ὅλους σέ ὅλες τίς θ. λειτουργίες τούς ἐν παντί τόπῳ τῆς δεσποτείας Κυρίου εὑρισκομένους. Ἔχω νά δηλώσω πρός ὅλους, ὅτι ἄν κατά τήν ἐκκλησιαστική μας ἱεραρχία προηγοῦμαι, ἔχω τήν ἀκράδαντη πεποίθηση ὅτι στό Ψαλτολόγιον ἕπομαι, διότι τό Ψαλτολόγιον ἀνήκει στούς ψάλτες. Ἡ συμμετοχή μου ξεκίνησε καί παραμένει ἐπικουρική καί βοηθητική, συμμετοχή σηματοδοτήσεως συνεργασίας καί συλλειτουργίας, ὅπως πολλάκις ἔχω ἀναφέρει, χωρίς νά πιστεύω ὅτι εἶμαι ὁ καταλληλότερος. Ἁπλᾶ ἔτυχε.

Τέλος θέλω νά ἐπικαλεσθῶ τίς πρεσβεῖες τοῦ «μεγίστου» ὁσίου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καθώς καί τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, τοῦ ῾Αγιορείτου, φωτιστοῦ τῶν Ρώσων καί ἀναμορφωτοῦ τῆς Ρωσικῆς ᾿Εκκλησίας. Εἶναι ἐπίκαιρος γιά τά θέματά μας, καθ᾿ ὅσον οἱ «μή ἔχοντες τίς πνευματικές προϋποθέσεις νά ἑρμηνεύσουν τήν προσωπικότητά του, τόν ἐξέλαβαν ὡς κοινωνικό ἀναμορφωτή, ὡς φορέα τοῦ οὐμανιστικοῦ πνεύματος τῆς Δύσεως» (ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 1991). ῞Οσοι διαβάσουν τό βιβλίο πού μνημονεύω γιά τήν περίπτωση τοῦ ῾Αγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, θά δοῦν πολλά γεγονότα νά ἐπαναλαμβάνωνται σήμερα, θά δοῦν τήν ὠμή ἀδικία καί τίς φοβερές δοκιμασίες πού ὑπέστη, τήν σκληρή κατασυκοφάντιση, χαρακτηρισθείς ὡς «ἐγγίζων τά ὅρια αἱρέσεως», ἐπειδή θέλησε νά διορθώσει τά κακῶς κείμενα καί νά ἀγωνισθεῖ ὑπέρ τῆς «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» θείας λατρείας.
Γιά τόν Μάξιμο τόν ὁμολογητή, ἁπλά θά πῶ ὅτι ἐπί 26 χρόνια πού φέρω αὐτό τό ὄνομα τῆς ἀφιερώσεως καί ἀποταγῆς δέν ἔχουν φτάσει —καί οὔτε ὁ ὑπόλοιπος χρόνος τῆς ζωῆς μου θά φτάσει— γιά νά προσεγγίσω τά ἔργα του καί τή σοφία του. Πάντως ἔχει δοθεῖ αὐτά τά χρόνια ἡ εὐκαιρία σέ μένα, τούς δικούς μου καί τούς ἐνορῖτες μου νά γνωρίσουμε ἔστω ἀκροθιγῶς τήν μεγάλη αὐτή ἐκκλησιαστική μας προσωπικότητα τήν πολυσυγγραφική καί ἄνωθεν χαρισματική. Κι ἄν μᾶς κόψουν τήν γλῶσσα γιά νά μή μιλᾶμε κι ἄν μᾶς κόψουν τό χέρι γιά νά μήν γράφουμε, ἄν εἴμαστε σωστοί καί ὀρθόδοξοι ὁ Θεός δύναται καί τήν κομμένη γλῶσσα καί τό κομμένο χέρι νά ἀποκαταστήσει.
Ἄχειρ, ἄγλωττος, χεῖρα καὶ γλῶτταν φύεις
Καὶ χερσὶ Θεοῦ, Μάξιμε, ψυχὴν δίδως.​

Γιά τόν ὅσιο Μάξιμο σᾶς προσφέρω ἕνα παλαιότερο ἄρθρο μου δημοσιευμένο σέ ἐκκλησιαστικό περιοδικό καί ἀναρτημένο στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ναοῦ μας καί σέ ἄλλες ἱστοσελίδες.
Ἐπίσης κάποιους συνδέσμους μέ ἄπαντα τά ἔργα του, καθώς καί ἐνδιαφέρουσες μελέτες ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Καί πάλι σᾶς εὐχαριστῶ ὅλες καί ὅλους !!!
Ὁ Θεός, διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Μαξίμου, νά σᾶς χαρίζει πᾶν ποθητόν καί σωτήριον !!!


 
Last edited:
Πάτερ Μάξιμε,ολόψυχα σας εύχομαι να έχετε έτη πολλά,ευλογημένα,υγιεινά.Το παράδειγμα σας ας οδηγεί και εμάς στον δρόμο της διακρίσεως,της σωφροσύνης,της γνώσης,όπως βαδίζετε εσείς και άλλωστε αν μη τι άλλο το δείχνετε καθημερινά σε αυτή την ζεστή γωνιά του psaltologion. Ο Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου σας Μαξίμου του Ομολογητού να σας ενδυναμώνει και ενισχύει στον προσωπικό σας αγώνα με αυταπάρνηση,ζήλο,παρρησία και πάνω απ όλα ταπείνωση και αγάπη,ώστε να πληρώνεται το ρηθέν {Τιμή Αγίου εστίν μίμησις Αγίου}.Σας ευχαριστούμε ,πιστεύω όλοι το ίδιο,για την παρουσία σας εδώ στο forum και σας ζητώ υιικώς να συνεχίσετε έτσι.
 

George

Ιεροψάλτης
Εις πολλά έτη π. Μάξιμε με αγάπη, υγεία και δύναμη ώστε με τις πρεσβείες του Αγ. Μαξίμου να μας χαρίζεται τον φωτισμό σας εδώ στο ψαλτολόγιον και όπου αλλού χρειαστεί.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
Υ.Γ. Δεν περιμένω αύξηση, ούτε κάτι άλλο. :D:D:D
Ο ΛΑΟΣ-ΑΠΑΙΤΕΙ-ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΑΥΞΗΣΗ!!!
Ο ΛΑΟΣ-ΑΠΑΙΤΕΙ-ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΑΥΞΗΣΗ!!!
Ο ΛΑΟΣ-ΑΠΑΙΤΕΙ-ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΑΥΞΗΣΗ!!!
 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Ἐκ βάθους καρδίας ἀπευθύνουμε θερμότατες εὐχές στά ἀγαπητά μέλη τοῦ Ψαλτολογίου πού ἑορτάζουν τά Χριστούγεννα καί τίς ἑπόμενες ἡμέρες τήν ὀνομαστική τους ἑορτή κ.κ.

- Χρῖστο Ψωμιάδη
- Χρῆστο Τσακίρογλου

- Χρῆστο Καζίλα

- Χρῆστο Κονταξῆ


- Ἐμμανουήλ Γιαννόπουλο

- Μανόλη Θεοδωράκη

- Μανόλη Παπαδάκη (νέα προσθήκη)


- Στέφανο Σουλδάτο (27 Δεκεμβρίου) καί

- Μάρκελλο Πιράρ (29 Δεκεμβρίου)​Η χαρά του ενανθρωπήσαντος Χριστού να πλημμυρίζει την καρδιά σας, τη ζωή σας, τις οικογένειές σας!
 
Last edited:
Top