Χρόνια πολλά - Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#62
Χρόνια πολλά κι ευλογημένα σε όλους και όλες που εορτάζουν!
και ιδιαίτερα:
π. Κωνσταντίνο Κατσουλιέρη
Ντόβα Ελένη,
Γιαννούτσο Κωνσταντίνο,
Τσάρα Κωνσταντίνο,
Σκαρμούτσο Κωνσταντίνο,
Μπουσδέκη Κωνσταντίνο,
Φωτόπουλο Κωνσταντίνο
Βαγενά Κωνσταντίνο,
Λάμπρου Κωνσταντίνο,
Κατσίκη Κωνσταντίνο
.​
!!!​
 
#63
Πόσο σπουδαίοι και ευλογημένοι άνθρωποι γιορτάζουν σήμερα...
Χρόνια Πολλά σε όλους!
Χρόνια πολλά κι ευλογημένα σε όλους και όλες που εορτάζουν!​

και ιδιαίτερα:

π. Κωνσταντίνο Κατσουλιέρη

Ντόβα Ελένη,

Γιαννούτσο Κωνσταντίνο,

Τσάρα Κωνσταντίνο,

Σκαρμούτσο Κωνσταντίνο,

Μπουσδέκη Κωνσταντίνο,

Φωτόπουλο Κωνσταντίνο

Βαγενά Κωνσταντίνο,

Λάμπρου Κωνσταντίνο,

Κατσίκη Κωνσταντίνο.
 
#65
"Κωνσταντῖνος σήμερον, σὺν τῇ μητρὶ τῇ Ἑλένῃ, τὸν Σταυρὸν ἐμφαίνουσι, τὸ πανσεβάσμιον ξύλον, πάντων μὲν τῶν Ἰουδαίων αἰσχύνην ὄντα, ὅπλον δὲ πιστῶν, Ἀνάκτων κατ’ ἐναντίων, δι’ ἡμᾶς γὰρ ἀνεδείχθη, σημεῖον μέγα, καὶ ἐν πολέμοις φρικτόν."

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ, ευλογημένα & θεάρεστα!
 

Attachments

Top