Χρειάζομαι βοήθεια...

mv_ns

New member
#1
Γεια σας,

Έχω συνθέσει ένα μικρό άσμα για το "Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβέσμεμ" και "Δοξα ...", στο τέλος της υπηρεσίας εβραίων, στη σερβική.

Έχω συνδέσει τόσο το .pdf του ψαλμού, όσο και την εγγραφή μου για το πώς πρέπει να ακούγονται. Οι ερωτήσεις και οι ανησυχίες μου βρίσκονται στη δεύτερη σελίδα του .pdf, στα αγγλικά.

Αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει, παρακαλώ ακολουθήστε την ηχογράφηση για να δείτε ποια Ήχος πρέπει να είναι το άσμα.

Για να το πω απλά, θέλω αυτό που είναι στο χαρτί να αναλογιστεί τι είναι στην ηχογράφηση.

Σας ευχαριστώ, και ο Θεός μπορεί να σας ευλογεί όλους!

-Μάρκο
 

Attachments

nikosthe

Νίκος Θεοτοκάτος
#2
Δεν ξέρω σέρβικα ούτε σερβική εκκλησιαστική μουσική, αλλά απ' ό,τι ακούω και στα δύο μέλη οι φθόγγοι είναι γενικώς σωστά γραμμένοι, όπως τους ψάλεις, αλλά όχι οι μαρτυρίες και τα θεωρητικά στη 2η σελίδα του pdf. Τα μέλη ανήκουν όχι στον α΄, αλλά στον γ' ήχο. Η μικρή φράση που λες στην αρχή του μέλους είναι το "απήχημα" (εισαγωγική φράση) του γ΄ ήχου. Ο ήχος αυτός έχει βάση τον ΓΑ (FA), αλλά το μέλος αρχίζει δύο φωνές επάνω. Οπότε ο πρώτος φθόγγος θα πρέπει να είναι όχι ίσον, αλλά δίφωνη ανάβαση. Η κατάληξη είναι κανονικά στον ΓΑ. Οπότε το ισοκράτημα στο πρώτο μέλος δεν είναι ΠΑ και ΚΕ, όπως έχεις γράψει, αλλά ΓΑ και ΝΗ και στο δεύτερο όχι ΠΑ και ΓΑ, αλλά ΠΑ και ΚΕ (στην κάτω οκτάβα). Επίσης, η μαρτυρία του ΓΑ είναι διαφορετική, έχει άλλο σημείο κάτω από το όνομα του φθόγγου (κοίτα εδώ στην παράγραφο ΤΡΙΤΟΣ ΗΧΟΣ).

I don't know serbian language, neither serbian church music, but, as I am listening, the notes at both hymns are in general correctly written, like you sing them, but not the "martyriai" (the signs of the notes) and the theoretical text at the 2nd page of the pdf. Both hymns belong not to the first, but to the third mode. The small phrase that you chant at the beginning of the hymn is the "apichima" (introductory phrase) of the third mode. This mode has GA (FA) as base, but the chant starts two voices over. So the first note has to be not an "ison", but a two voice ascension. The ending note is normally at GA. So the "isokratema" (keeping note) at the first hymn is not PA and KE, as you have written, but GA and NI and at the second, not PA and GA, but PA and KE (at the lower octave). Also, the "martyria" (note sign) of GA is different, it has another sign below the note name (look here at section ΤΡΙΤΟΣ ΗΧΟΣ).
 
Top