Χρήστος Ψωμιάδης (Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στο Νιχώρι του Βοσπόρου)

Top