Χρήση νεώτερων ή ιδιαίτερων απολυτικίων και νεώτερων ακολουθιών αγίων

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#21
...
Ωστόσο, θέλω να πω και κάτι στον αδελφό domesticus (παρηγορίαν τρόπον τινά, προς τον σκανδαλισμένο λογισμό του), χωρίς να θέλω να το παίξω έξυπνος.

Κάποτε δεν υπήρχαν κοντάκια στην εκκλησία. Έχουμε λοιπόν το θαύμα της ίδιας τη Παναγίας προς τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό, στον οποίο έδωσε να φάει έναν πάπυρο και "ώ του θαύματος", άρχισε την άλλη μέρα να "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ" λέγοντας το κοντάκιον "Η Παρθένος σήμερον". Και μετά από αυτό, έγραψε γύρω στα χίλια κοντάκια, τα οποία πρόσθεσε η Εκκλησία στην Υμνολογία της και τα ψάλουμε όλοι μας, χωρίς έλεγχο λογισμού!!!

Και από τον 6ο αιώνα, ας μεταφερθώ λίγο πιο κοντά σε εμάς. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραψε (ή συμπλήρωσε) γύρω στις 60 ακολουθίες αγίων, αρκετές από τις οποίες η Εκκλησία ήδη τις έχει προσθέσει στην Υμνογραφία της. (Και σαν αγιορείτης δεν μπορώ παρά να θαυμάσω την Ακολουθία των Αγιορειτών Πατέρων -ένα αριστούργημα υμνογραφίας- η οποία ψάλλεται σε όλες τις Μονές του Αγίου Όρους την 2η Κυριακή μετά την Πεντηκοστή).

Και τελειώνοντας, ας έρθω και στον π. Γεράσιμο τον υμνογράφο. Αρκετοί είναι αυτοί (υπάρχουν και μοναχοί στο Αγ. Όρος) που δεν λένε τα απολυτίκια του π. Γερασίμου. Και ο καθένας εκφράζει την γνώμη του για να δικαιολογήσει την πράξη του. Είναι απολύτως σεβαστές όλες οι γνώμες, εφόσον δεν υπάρχει υβρεολόγιο. Αυτό που θέλω εγώ να πω σε εσένα αδελφέ μου, είναι το εξής. Γνωρίζεις εσύ ή εγώ, αν το συγκεκριμένο χάρισμα του π. Γερασίμου τού το έχει δώσει η Παναγία μας (και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί), ακριβώς για να συμπληρώσει τα "ελλείποντα"; Πιστεύω πως δεν το γνωρίζεις, όπως άλλωστε δεν το γνωρίζω ούτε εγώ.
Η προσωπική μου γνώμη, λοιπόν, πάνω στο θέμα αυτό, είναι η εξής: εφόσον τα "νεοφερμένα" απολυτίκια δεν βλασφημούν τον Όνομα του Τριαδικού Θεού, δεν είναι κακό να λέγονται αντί των κλασικών παλαιών. (Όχι βέβαια να λέμε 5 απολυτίκια την ημέρα επειδή υπάρχουν γραμμένα!!!!). Όποιος πάλι θέλει να λέει τα παλαιά απολυτίκια, προφανώς και δεν σφάλει, ούτε και αμαρτάνει.

Ζητώ συγνώμη αν είπα πολλά! Η Παναγία να μας σκεπάζει όλους. Με το καλό να εορτάσουμε την Θείαν Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος -στο Αγιον Όρος αργεί ακόμα :)
Εὐχαριστῶ γιὰ τὸν καλὸ λογισμό σας.

ΟΜΩΣ. Μιλᾶτε γιὰ ἐποχὲς ὄπου ἀκόμη ἡ λατρεία μας βρισκόταν ὑπὸ διαμόρφωση καὶ ἡ ἀλληλεπίδραση μοναστηριακῶν καὶ ἑνορικαῶν στοιχείων εἶχε ἤδη ἀρχίσει.

Σήμερα ὅμως τὸ Τυπικὸ τῶν ἀκολουθιῶν μας ἔχει κατασταλάξει στοὺς τρεῖς κύκλους τὸν ἠμερήσιο μὲ τὶς ἀκολουθίες του ἀπὸ τὸ μεσονυκτικὸ ὡς τὸ ἀπόδειπνο, τὸν ἑβδομαδιαῖο καὶ τὸν ἐνιαυτὸ μὲ τὶς σαφῶς προσδιορισμένες κινητὲς καὶ ἀκίνητες ἑορτές.

Ὁ ἑβδομαδιαῖος μὲ τὴν Παρακλητικὴ ἔχει καταργηθεῖ πλέον χάριν τῶν φυλλάδων. Παλαιότερα εἴχαμε φυλλάδα γιὰ καμιὰ πανήγυρι καὶ μόνο, τώρα ὁ κάθε ἔνας ψάχνει μετὰ μανίας νὰ βρεῖ ἤ νὰ συντάξει φυλλάδες, λὲς καὶ ἡ παρακλητικὴ μὲ τὸ μηναῖο δὲν καλύπτει τὸν ἅγιο.

Τώρα τὰ περὶ χαρισμάτων καὶ περι π. Γερασίμου. Πρώτα πρὠτα δὲν ὑπάρχουν ἐλλείποντα ἀπολυτίκια. Ὑπάρχουν ἤδη τὰ πάντα γιὰ τὴν κάθε μέρα καὶ τὸ γνωρίζετε. Τώρα ἄν ὁ μακαριστὸς γέρων θέλησε νὰ ἐξασκήσει τὸ τάλαντό του δὲν σημαίνει πὼς ἀπαραίτητα υἱοθετεῖται ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, χωρὶς ἀυτὸ νὰ σημαίνει ὁ,τιδήποτε γιὰ τὴν ἀξιοσύνη τοῦ μακαριστοῦ.

Καὶ βέβαια στην ἐκκλησάι δὲν εἶναι κάτι κακό, ἀλλὰ τὸ σωστὸ εἶναι νὰ τηρεῖται ἡ τάξις εὐσχημόνως μὲ οἰκονομίες ἐκεῖ ποὺ πρέπει καὶ ὄχι νὰ μεταβάλουμε κατὰ τὸ δοκοῦν, δίκην «εὐσεβείας»(;), τὸν λατρευτικὸ κύκλο τῆς ἐκκλησίας μας, κὰι μάλιστα χωρὶς λόγο καὶ αίτία.
 

Gerasimos monaxos

Ο Αγιορείτης κακοφωνίξ
#23
Ευλογείτε,

σε λίγα χρόνια όπως πάμε η Παρακλητική (των καθημερινών) θα τεθεί σε μόνιμη αργία (στις ενορίες και στα μοναστήρια).

Είναι πιο εύκολο για τον ψάλτη, η ακολουθία από την φυλλάδα, παρά να πονοκεφαλιάζει, να ψάχνει βιβλία, και να φέρνει σβούρα το Αναλόγιον.
Στις ενορίες μπορεί να συμβαίνει αυτό που γράφεις αδελφέ μου, αλλα στα μοναστήρια δεν συμβαίνει, γιά τον λόγο οτι υπάρχει ο λεγόμενος Τυπικάρης και σου λέει τι θα πείς και που θα το βρείς.

Το ότι υπάρχει μιά προτίμηση στις φυλλάδες, αντί της Παρακλητικής και του Μηναίου, γίνεται τις περισσότερες φορές γιά άλλον λόγο... (τη γαστρί χαριζόμενοι) όπως γράφει στα σχόλια του ΞΘ' Αποστολικού Κανόνα ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γιά να συνεχίσει λίγο παρακάτω με την φράση (γέμισαν να νεοτύπωτα ωρολόγια από καταλύσεις)...!!!

Λίγο βαρύ αυτό που γράφει, αλλά δυστυχώς ισχύει και γιά τους μοναχούς και γιά τους λαϊκούς. Παντα βέβαια θα υπάρχουν οι λαμπρές ασκητικές μορφές!!!
 

Attachments

Gerasimos monaxos

Ο Αγιορείτης κακοφωνίξ
#24


Εὐχαριστῶ γιὰ τὸν καλὸ λογισμό σας.

ΟΜΩΣ. Μιλᾶτε γιὰ ἐποχὲς ὄπου ἀκόμη ἡ λατρεία μας βρισκόταν ὑπὸ διαμόρφωση καὶ ἡ ἀλληλεπίδραση μοναστηριακῶν καὶ ἑνορικαῶν στοιχείων εἶχε ἤδη ἀρχίσει.

Σήμερα ὅμως τὸ Τυπικὸ τῶν ἀκολουθιῶν μας ἔχει κατασταλάξει στοὺς τρεῖς κύκλους τὸν ἠμερήσιο μὲ τὶς ἀκολουθίες του ἀπὸ τὸ μεσονυκτικὸ ὡς τὸ ἀπόδειπνο, τὸν ἑβδομαδιαῖο καὶ τὸν ἐνιαυτὸ μὲ τὶς σαφῶς προσδιορισμένες κινητὲς καὶ ἀκίνητες ἑορτές.
Πολύ σωστά το λές ότι έχει κατασταλάξει σε τρείς κύκλους, μόνο που οι κύκλοι αυτοί ολοένα και ψαλιδίζονται...
Προσωπική γνώμη αδελφέ μου είναι ότι η λατρεία πάντα θα βρίσκεται υπό "διαμόρφωση" διά την "ασθένεια" των πιστών (κάποτε η θεία λειτουργία ήταν τεράστια, την έκοψε ο Μ. Βασίλειος, την ξαναέκοψε ο Αγ. Χρυσόστομος και την ξανακόβουμε και τώρα. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον Όρθρο. Σπάνια ακούω ψαλτήρι σε ενορία, ακόμα και σε κελιά στο Ορος. Και φυσικά πέφτει ψαλίδι και στούς κανόνες.).Ὁ ἑβδομαδιαῖος μὲ τὴν Παρακλητικὴ ἔχει καταργηθεῖ πλέον χάριν τῶν φυλλάδων. Παλαιότερα εἴχαμε φυλλάδα γιὰ καμιὰ πανήγυρι καὶ μόνο, τώρα ὁ κάθε ἔνας ψάχνει μετὰ μανίας νὰ βρεῖ ἤ νὰ συντάξει φυλλάδες, λὲς καὶ ἡ παρακλητικὴ μὲ τὸ μηναῖο δὲν καλύπτει τὸν ἅγιο.
Καλύπτει η Παρακλητική και το Μηναίο. Αλλά δεν μας προσφέρει κατάλυση...!!!! :D (Εχω απαντήσει στον αδελφό Παναγιώτη πάνω σε αυτό)!Καὶ βέβαια στην ἐκκλησάι δὲν εἶναι κάτι κακό, ἀλλὰ τὸ σωστὸ εἶναι νὰ τηρεῖται ἡ τάξις εὐσχημόνως μὲ οἰκονομίες ἐκεῖ ποὺ πρέπει καὶ ὄχι νὰ μεταβάλουμε κατὰ τὸ δοκοῦν, δίκην «εὐσεβείας»(;), τὸν λατρευτικὸ κύκλο τῆς ἐκκλησίας μας, κὰι μάλιστα χωρὶς λόγο καὶ αίτία.
Επειδή και σε μένα αρέσει η τάξη και η παράδοση, δεν έχω παρα να συμφωνήσω (εστω και αν δεν την τηρώ πάντα) με την τελευταία σου παράγραφο. Ας ελπίσουμε ο καλός Θεός να μην μας λογίση σαν "αμαρτία" την "μέγιστη οικονομία" που εφαρμόζουμε στην Εκκλησία αλλά και στην ζωή μας γενικότερα.
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
#25
Στήν Κόρινθο, Μητρόπολη και νομό, ψάλλουμε τὀ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀπ. Παύλου «Σκεῦος ἐκλογῆς...»
Ἡ πανήγυρις ψάλλεται ἀπό φυλλάδα.
Διαφορετικά ἀπό ἄλλες μητροπόλεις.
Κάποιος μητροπολήτης πρό αἰώνων ἔγραψε μιά ἀκολουθία καί σιγά καί νά μήν τήν ἔψαλαν.
Στίς παρακλήσεις πού κάνουμε, σήμερα εἴπαμε τροπάριο ἁγίου, τό τυπικό ἔλεγε ὄχι.
Ἄν ήταν τοῦ Ἁγίου Παισίου, Λουκᾶ τοῦ ἰατρού τί θά εγραφε ο τυπικοσυντάκτης;
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#26


Φυσικὰ τὰ παλαιὰ κοινὰ ἀπολυτίκια προτιμῶνται ὡς σοφά, βαθυστόχαστα καὶ εὐμνημόνευτα γιὰ τὴ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ, ὄντας καὶ ὁρόσημα συγκεκριμένων κατευθύνσεων ἁγιότητας. Δὲν εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ ἀπολυτικίου νὰ δώσει τὸ συναξάρι του, οὔ τε λατρεύομε ἁγίους, ἀλλὰ ἀπευθυνόμαστε «εἰς ἕνα Θεόν».
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#27
Στίς παρακλήσεις πού κάνουμε, σήμερα εἴπαμε τροπάριο ἁγίου, τό τυπικό ἔλεγε ὄχι.
Ἄν ήταν τοῦ Ἁγίου Παισίου, Λουκᾶ τοῦ ἰατρού τί θά εγραφε ο τυπικοσυντάκτης;
Ἄν ἀναφέρεσαι στά ΔΙΠΤΥΧΑ, ἡ ἀπάντηση εἶναι: ὅποια ἀναφορά ὑπάρχει στίς 12 Ἰουλίου καί 11 Ἰουνίου ἀντίστοιχα. Κι ἄς ἔγραψαν κάποιοι ἄσχετοι καί κακοπροαίρετοι κάπου ὅτι —ἀναφερόμενοι στίς 12 Ἰουλίου— πρόκειται γιά ΜΕΓΑ ΣΦΑΛΜΑ καί ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, μέ πικρόχολα σχόλια κατά τῆς Ὑποεπιτροπῆς, χωρίς νά γνωρίζουν οἱ δυστυχεῖς τή διαδικασία πού ἀκολουθεῖται Συνοδικῶς γιά ὁποιαδήποτε ἀναγραφή καί μόνον, πολλῷ δέ μᾶλλον (καί ἡ ἀπάντηση σέ σένα κ. Λέκκα) γιά ὁρισμό ἀπολυτικίου σέ τυπική διάταξη, πού σαφῶς εἶναι προκαθορισμένη ὑπό τοῦ ἰσχύοντος Τυπικοῦ.

 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#28
Πολύ σωστά το λές ότι έχει κατασταλάξει σε τρείς κύκλους, μόνο που οι κύκλοι αυτοί ολοένα και ψαλιδίζονται...
Προσωπική γνώμη αδελφέ μου είναι ότι η λατρεία πάντα θα βρίσκεται υπό "διαμόρφωση" διά την "ασθένεια" των πιστών (κάποτε η θεία λειτουργία ήταν τεράστια, την έκοψε ο Μ. Βασίλειος, την ξαναέκοψε ο Αγ. Χρυσόστομος και την ξανακόβουμε και τώρα. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον Όρθρο. Σπάνια ακούω ψαλτήρι σε ενορία, ακόμα και σε κελιά στο Ορος. Και φυσικά πέφτει ψαλίδι και στούς κανόνες.).Καλύπτει η Παρακλητική και το Μηναίο. Αλλά δεν μας προσφέρει κατάλυση...!!!! :D (Εχω απαντήσει στον αδελφό Παναγιώτη πάνω σε αυτό)!Επειδή και σε μένα αρέσει η τάξη και η παράδοση, δεν έχω παρα να συμφωνήσω (εστω και αν δεν την τηρώ πάντα) με την τελευταία σου παράγραφο. Ας ελπίσουμε ο καλός Θεός να μην μας λογίση σαν "αμαρτία" την "μέγιστη οικονομία" που εφαρμόζουμε στην Εκκλησία αλλά και στην ζωή μας γενικότερα.
Τὴν ἐξήγησή σας γιὰ τὴν κατάλυση τὴν ἀντιλαμβάνομαι, ἀλλὰ γιὰ μοναστήρι. Στὸν κόσμο δὲν πολυϊσχύει, ἀφοῦ στὶς νηστεῖες ἕνεκα κόπου καὶ μεριμνῶν, οἰκονομοῦμε καμιὰ κατάλυση ἐλαίου παραπάνω. Στὸν κόσμο γίνεται -τουλάχιστον ἀπὸ προσωπική μου ἐμπειρία- γιὰ νὰ ἀκούγεται συνέχεια καὶ σὲ κάθε τροπάριο τὸ ὄνομα τοῦ «ἑορταζομένου» ἁγίου, συνοδευόμενο ἀπὸ ἀλεπάλληλο σταυροκόπημα δίκην παιξίματος μπαγλαμᾶ ἢ τεραστίας ἐκτάσεως τῶν χειρῶν δίκην γυμναστικῶν ἐπιδείξεων, ἀκολουθούμενο ἀπὸ μετανοίας μικρὰς (γ΄). Καὶ ἀλί στὸν παρευρισκόμενο συνάδελφο ποὺ δὲν θὰ ἀναγνώσει ἤ ψάλλει στεντορείᾳ τῇ φωνῇ τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου εἰς καθ' ἕκαστον τροπάριον τῶν κανόνων. Αἱ πῦλαι τῆς κολάσεως ἀναμένουσιν τὸν «ἀσεβῆ».

Τὰ γράφω λίγο καυστικὰ καὶ καθ' ὑπερβολὴν ἀλλὰ πλέον ἔχει χαθεῖ τὸ μέτρο. Ὁ Παναγιώτης καλὰ τὰ εἶπε.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#29
Το ότι υπάρχει μιά προτίμηση στις φυλλάδες, αντί της Παρακλητικής και του Μηναίου, γίνεται τις περισσότερες φορές γιά άλλον λόγο... (τη γαστρί χαριζόμενοι) όπως γράφει στα σχόλια του ΞΘ' Αποστολικού Κανόνα ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γιά να συνεχίσει λίγο παρακάτω με την φράση (γέμισαν να νεοτύπωτα ωρολόγια από καταλύσεις)...!!!

Λίγο βαρύ αυτό που γράφει, αλλά δυστυχώς ισχύει και γιά τους μοναχούς και γιά τους λαϊκούς.
Ἄραγε δὲν εἶναι βαρὺ τὸ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἀποφύγουμε τὴν νηστεία (ἕνα μέσον τὸ ὁποῖο πέραν τοῦ τονισμοῦ τῆς ἀναγκαιότητάς του ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀποτελεῖ ἕνα πανανθρωπίνως ἀποδεκτὸ μέσον γιὰ τὴν ψυχική μας πρόοδο ὡς εἶδος) μὲ ἕνα τέτοιο ἄκρως ὑποκριτικὸ πρόσχημα, μέσῳ τοῦ ὁποῖου μάλιστα καταστρατηγεῖται ἡ διάκριση τῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν προσώπων τῆς πίστεώς μας; μία νηστεία μάλιστα τόσο βατὴ στὸν λαϊκό, ὅσο αὐτὴ τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; τὸ πρότυπο σήμερα εἶναι ἡ καθιστικὴ ζωή, καὶ ἡ ἀδηφαγία, γι' αὐτὸ καὶ ἀρρωσταίνουμε καὶ πεθαίνουμε ἀπὸ τὸ φαγητό. Ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀντισταθεῖ σὲ αὐτὸ τὸ σωματοψυχοφθόρο φαινόμενο, τὸ στηρίζει μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ἰδιαίτερης εὐλαβείας; Νομίζω ὅτι οὔτε τὸ ἑβραϊκὸ ἱερατεῖο τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ θὰ μποροῦσε νὰ σκεφθεῖ κάτι τέτοιο. (Θέλω νὰ) πιστεύω ὅτι ἡ δημιουργία φυλλάδων ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀνάγκη τῶν κατὰ τόπους πανηγύρεων καὶ μόνο. Ἂν ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου ἢ ἔστω τὰ ὅσα ἀναφέρει ὁ Δομέστικος παραπάνω, θεωρῶ ὅτι ἔχουμε ἀναγάγει τὸν φαρισαϊσμὸ σὲ ἕνα νέο ἐπίπεδο.
Παντα βέβαια θα υπάρχουν οι λαμπρές ασκητικές μορφές!!!
Τὸ θέμα πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ σταματήσει νὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ξεχωρίζουν (ὄχι ἐπειδὴ δὲν πρέπει, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν λειτουργεῖ, σήμερα τουλάχιστον), ἀλλὰ ἡ κατήχηση τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἀρωγὸ τοὺς ζῶντες ἁμαρτωλοὺς καὶ μὴ ἁγίους της οἱ ὁποῖοι θὰ δίνουν μία καλὴ μαρτυρία. Ὄχι μὲ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀναφορὲς μὲ ἐγωιστικὰ καὶ αὐτοπρόβλητα πανηγυρικὰ κηρύγματα σὲ Ἁγίους ποὺ ἔπραξαν ὑπεράνθρωπα κατορθώματα στὸ κοντινὸ ἢ μακρινὸ παρελθόν (ἄλλη βολικὴ ἀσφάλεια τὸ "τότε") στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα ἐφόσον δὲν μποροῦμε νὰ πράττουμε ἐμεῖς, ἂς ἑορτάζουμε τὴν μνήμη τους τρώγοντας κοψίδια. Μετὰ ἔχουν ἄδικο οἱ ἄθεοι ποὺ μᾶς χλευάζουν, ἢ κάποιοι σκεπτόμενοι καὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὀνομαζόμαστε κἄν χριστιανοί. Ἄραγε ποιὸν θεωροῦμε ὅτι κοροϊδεύουμε τὸν Θεό, τοὺς Ἁγίους ἢ τὸν ἑαυτό μας;
 

Gerasimos monaxos

Ο Αγιορείτης κακοφωνίξ
#30


Τὴν ἐξήγησή σας γιὰ τὴν κατάλυση τὴν ἀντιλαμβάνομαι, ἀλλὰ γιὰ μοναστήρι. Στὸν κόσμο δὲν πολυϊσχύει, ἀφοῦ στὶς νηστεῖες ἕνεκα κόπου καὶ μεριμνῶν, οἰκονομοῦμε καμιὰ κατάλυση ἐλαίου παραπάνω.
Εχεις δίκαιο οτι ισχύει κυρίως γιά τα μοναστήρια (ενάντια βέβαια σε αυτό που υποσχόμαστε, "τι προσήλθες αδελφέ; ποθώ τον βίο της ασκήσεως, τίμιε πάτερ" :confused: ), αλλά συμβαίνει και στον κόσμο, σε μεγαλύτερο βαθμό απ' όσο μπορείς να φανταστείς (ειδικά στους κύκλους των θεοσεβούμενων :rolleyes: )
συνοδευόμενο ἀπὸ ἀλεπάλληλο σταυροκόπημα δίκην παιξίματος μπαγλαμᾶ ἢ τεραστίας ἐκτάσεως τῶν χειρῶν δίκην γυμναστικῶν ἐπιδείξεων, ἀκολουθούμενο ἀπὸ μετανοίας μικρὰς (γ΄).

Τὰ γράφω λίγο καυστικὰ καὶ καθ' ὑπερβολὴν ἀλλὰ πλέον ἔχει χαθεῖ τὸ μέτρο.
Αδελφέ μου, ούτε καυστικά είναι, ούτε καθ' υπερβολήν για τον λόγο ότι, δυστυχώς, ειναι η αλήθεια. Αυτήν ακριβώς την περιγραφή έκανα σε κάποιον "ευλαβή;;;" χριστιανό και μου απάντησε ότι "είμαι απόλυτος!!!" :( Πραγματικά έχουμε χάσει το μέτρο και έχουμε σκότος!!!!!

Ο Θεός να μας ελεήσει και να φωτίσει το σκότος μας ...!!!
 

Gerasimos monaxos

Ο Αγιορείτης κακοφωνίξ
#31
Ἄραγε δὲν εἶναι βαρὺ τὸ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἀποφύγουμε τὴν νηστεία (ἕνα μέσον τὸ ὁποῖο πέραν τοῦ τονισμοῦ τῆς ἀναγκαιότητάς του ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀποτελεῖ ἕνα πανανθρωπίνως ἀποδεκτὸ μέσον γιὰ τὴν ψυχική μας πρόοδο ὡς εἶδος) μὲ ἕνα τέτοιο ἄκρως ὑποκριτικὸ πρόσχημα, μέσῳ τοῦ ὁποῖου μάλιστα καταστρατηγεῖται ἡ διάκριση τῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν προσώπων τῆς πίστεώς μας; μία νηστεία μάλιστα τόσο βατὴ στὸν λαϊκό, ὅσο αὐτὴ τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; τὸ πρότυπο σήμερα εἶναι ἡ καθιστικὴ ζωή, καὶ ἡ ἀδηφαγία, γι' αὐτὸ καὶ ἀρρωσταίνουμε καὶ πεθαίνουμε ἀπὸ τὸ φαγητό. Ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀντισταθεῖ σὲ αὐτὸ τὸ σωματοψυχοφθόρο φαινόμενο, τὸ στηρίζει μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ἰδιαίτερης εὐλαβείας; Νομίζω ὅτι οὔτε τὸ ἑβραϊκὸ ἱερατεῖο τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ θὰ μποροῦσε νὰ σκεφθεῖ κάτι τέτοιο. (Θέλω νὰ) πιστεύω ὅτι ἡ δημιουργία φυλλάδων ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀνάγκη τῶν κατὰ τόπους πανηγύρεων καὶ μόνο. Ἂν ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου ἢ ἔστω τὰ ὅσα ἀναφέρει ὁ Δομέστικος παραπάνω, θεωρῶ ὅτι ἔχουμε ἀναγάγει τὸν φαρισαϊσμὸ σὲ ἕνα νέο ἐπίπεδο.

Τὸ θέμα πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ σταματήσει νὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ξεχωρίζουν (ὄχι ἐπειδὴ δὲν πρέπει, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν λειτουργεῖ, σήμερα τουλάχιστον), ἀλλὰ ἡ κατήχηση τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἀρωγὸ τοὺς ζῶντες ἁμαρτωλοὺς καὶ μὴ ἁγίους της οἱ ὁποῖοι θὰ δίνουν μία καλὴ μαρτυρία. Ὄχι μὲ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀναφορὲς μὲ ἐγωιστικὰ καὶ αὐτοπρόβλητα πανηγυρικὰ κηρύγματα σὲ Ἁγίους ποὺ ἔπραξαν ὑπεράνθρωπα κατορθώματα στὸ κοντινὸ ἢ μακρινὸ παρελθόν (ἄλλη βολικὴ ἀσφάλεια τὸ "τότε") στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα ἐφόσον δὲν μποροῦμε νὰ πράττουμε ἐμεῖς, ἂς ἑορτάζουμε τὴν μνήμη τους τρώγοντας κοψίδια. Μετὰ ἔχουν ἄδικο οἱ ἄθεοι ποὺ μᾶς χλευάζουν, ἢ κάποιοι σκεπτόμενοι καὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὀνομαζόμαστε κἄν χριστιανοί. Ἄραγε ποιὸν θεωροῦμε ὅτι κοροϊδεύουμε τὸν Θεό, τοὺς Ἁγίους ἢ τὸν ἑαυτό μας;
Αγαπητέ μου αδελφέ, ίσως κατάλαβες λάθος, όσον αφορά τα γραφόμενά μου. Εγώ δεν ειμαι υπέρ τού να καταλύονται οι νηστείες με την πρόφαση του Α' ή του Β' εορταζόμενου αγίου. Αντιθέτως, πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όσα παραλάβαμε από τους Θεοφόρους Πατέρες.
Με αυτό που εγραψα παραπάνω, εξηγούσα στον αδελφό, το γιατί επιλέγονται οι φυλλάδες, με βάση όσα έχω δεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιά το λόγο αυτό, χρησιμοποίησα και τα λεγόμενα του Αγίου Νικοδήμου ο οποίος τα έγραψε πρίν 200 περίπου χρόνια (φαντάσου το τί ισχύει τώρα).
Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούσα να δικαιολογήσω τα "φαγοπότια" στα οποία πρωτοστατούν (με θλίψη το λέω) οι ρασοφόροι. Και ναι, η Εκκλησία να αντισταθεί. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, όταν μεγάλο μέρος του κλήρου προσέρχεται πρώτο στα φαγοπότια;;;; Και ναι, εχω δεί κληρικούς να πηγαίνουν γιά ψαράκι μετά την ακολουθία της Μ. Παρασκευής, και να το βαφτίζουν "παλαιά παράδοση" :confused:

Οταν εγραψα οτι πάντα θα υπάρχουν λαμπρά ασκητικά παραδείγματα, δεν το έκανα σε στυλ κηρύγματος, ούτε είχα στο μυαλό μου αγίους προηγούμενων αιώνων. Το έκανα, προλαμβάνοντας κάποιους που μπορεί να "έχαναν την ευλάβειά τους" διαβάζοντας τα περί καταλύσεων (και μάλιστα με αυτό τον πλάγιο "χάριν ευλαβείας" τρόπο), τονίζοντας το ότι δεν ειναι όλοι έτσι. Αν κάποιος θέλει να έχει ζωντανό παράδειγμα, μπορεί να ψάξει λίγο παραπάνω και σίγουρα θα βρεί, γιατί πάντα θα υπάρχουν. Με αυτό το σκεπτικό το έγραψα.
Ζητώ συγνώμη αν, άθελά μου, σου έδωσα να καταλάβεις ότι είμαι υπέρμαχος της "κατάλυσης".
Τωρα, γιά το ποιόν κοροϊδεύουμε, μιάς και "Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται", μάλλον τον εαυτό μας κοροϊδεύουμε και απλώς δεν το έχουμε καταλάβει.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#32
Ἀγαπητὲ Γεράσιμε, δὲν ὑπῆρξε καμία προσωπικὴ ἐπίθεση οὔτε τέτοιος σκοπὸς στὸ προηγούμενο μήνυμά μου. Ἁπλῶς ἔμαθα μέσῳ τοῦ #23 μηνύματός σου ὅτι ὑπάρχει (χρόνια τώρα ἀπ' ὅ,τι δείχνει καὶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος) καὶ αὐτὸς ὁ λογισμὸς στὴν σημερινὴ βροχὴ τῶν φυλλάδων ἢ τῆς γενικότερης μείωσης τῶν νηστειῶν (γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν καὶ σὲ εὐχαρίστησα στὸ ἐν λόγῳ μήνυμα), καὶ ἐξέφρασα μὲ ἔντονο τρόπο σίγουρα τὴν ἀγανάκτησή μου πρὸς τὸ φαινόμενο, καὶ ὄχι φυσικὰ σὲ κανένα πρόσωπο, πολλῷ δὲ μᾶλλον στὸ δικό σου.

Στὴν δεύτερη παράγραφο δὲν ἀναφερόμουν στὰ γραφόμενά σου, ἀλλὰ στὸ πῶς πολλὲς φορὲς κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὶς μνῆμες τῶν Ἁγίων, γιὰ νὰ κάνουμε μὲ ἄνεση τὸ γοῦστο μας.
 

Gerasimos monaxos

Ο Αγιορείτης κακοφωνίξ
#33

...καὶ ἐξέφρασα μὲ ἔντονο τρόπο σίγουρα τὴν ἀγανάκτησή μου πρὸς τὸ φαινόμενο, καὶ ὄχι φυσικὰ σὲ κανένα πρόσωπο, πολλῷ δὲ μᾶλλον στὸ δικό σου.
Δεν το θεώρησα επίθεση! Απλώς νόμισα ότι σου έδωσα λάθος εντύπωση και έσπευσα να το διορθώσω!
Αλλωστε, όπως βλέπεις και στο προφίλ, είμαι "νέο μέλος" και ακόμα δεν έχω μάθει το πώς εκφράζονται τα διάφορα μέλη του forum. :p

Χαίρε εν Κυρίω πάντοτε!!! :)
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
#34
Ἄν ἀναφέρεσαι στά ΔΙΠΤΥΧΑ, ἡ ἀπάντηση εἶναι: ὅποια ἀναφορά ὑπάρχει στίς 12 Ἰουλίου καί 11 Ἰουνίου ἀντίστοιχα. Κι ἄς ἔγραψαν κάποιοι ἄσχετοι καί κακοπροαίρετοι κάπου ὅτι —ἀναφερόμενοι στίς 12 Ἰουλίου— πρόκειται γιά ΜΕΓΑ ΣΦΑΛΜΑ καί ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, μέ πικρόχολα σχόλια κατά τῆς Ὑποεπιτροπῆς, χωρίς νά γνωρίζουν οἱ δυστυχεῖς τή διαδικασία πού ἀκολουθεῖται Συνοδικῶς γιά ὁποιαδήποτε ἀναγραφή καί μόνον, πολλῷ δέ μᾶλλον (καί ἡ ἀπάντηση σέ σένα κ. Λέκκα) γιά ὁρισμό ἀπολυτικίου σέ τυπική διάταξη, πού σαφῶς εἶναι προκαθορισμένη ὑπό τοῦ ἰσχύοντος Τυπικοῦ.

δέν καταλαβαίνω τι δουλειά έχει η 12 Ιουλίου με το απολυτίκιο της παρακλήσεως. Υπάρχουν ποσοστά αγιότητος; Νεοφανέντες είναι ο Αγ. Νεκτάριος, Παίσιος, Λουκάς (από άλλη χώρα αν κι αυτό μετράει) κ.α.
Πώς βάζει μπόνους η υποεπιτροπή;
Τώρα στά περί νηστείας εξουδενώσεως της σαρκός κλπ.
Ο Αγ. Αθανάσιος ο Λαυριώτης κουβάλαγε ολόκληρη βοηδάμαξα καί έμενε σε κελί στήν βίγλα πού σήμερα δεν πάει να μείνει κανείς λόγω υγρασίας πρωτίστως κ.α. Είχε πλάτες.
Αφού αυτά δέν μπορούν να τά κάνουν σήμερα οι μοναχοί τού Α. Ορους τί να κάνουν οι λαικοί;
Να νηστέψουν αλαδία 15 ημέρες δουλεύοντας 12ωρο άνευ πληρωμών;
Να τελειώσει η ολονυκτία 4 τό πρωί γιά να κοιμηθούν 1 ώρα νά πάνε στό εργοστάσιο;
Το μεγαλύτερο καλό δέν είναι οι νηστείες και τά τυπικά.
Το μεγαλύτερο καλό είναι νά μη φύγει ἀνθρωπος απ την εκκλήσία.
Είναι γεγραμμένο ότι αυτός είναι και ένας απ τους σκοπούς της μουσικής, των ψαλτών ,,, μεγάλη ευθύνη.
Καμια φορά οι μεγάλοι σταυροί και τά τυπικά μπορούν νά διώξουν ανθρώπους από τό ποίμνιο καί να τους φάει ο λύκος.
Λίγο αγάπη (κουκούλωμα) δεν βλάπτει.
Μιλώ για μας τούς κοσμικούς.
Δημήτης.
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#35
Πόσοι έζησαν και σίγουρα ζουν και σήμερα εκεί πάνω θαυμαστή βιοτή και δεν γνώρισε άνθρωπος την "εργασία" τους παρά μόνο ο Θεός!

Γνώρισα λαϊκό άνθρωπο που ο πατέρας του στην νηστεία της Παναγίας, έτρωγε την μία μέρα ψωμί με ντομάτα σκέτο, και την άλλη μέρα ψωμί με σταφύλι σκέτο (εκτός της Μεταμόρφωσης). Και δούλευε στα χτήματα.

Η γνώμη μου είναι να κρατάμε τον πήχυ ψηλά, ακόμη και αν δεν τον φτάνουμε (εγώ μακράν δεν τον φτάνω), και να μην τον κατεβάζουμε. Κάποιοι άλλοι τον ξεπερνούν. Αυτό στο θέμα της νηστείας. Ο καθένας ας το συζητήσει με τον πνευματικό του, πως να νηστεύει, και ας μείνει εκεί, μεταξύ τους, η συζήτηση.

Πως το τυπικό διώχνει τον κόσμο από την εκκλησία;

Ο κόσμος ξέρει πότε περίπου αρχίζει ο Όρθρος, πότε η Λειτουργία, πότε το Πάτερ ημών, και πότε το ...Δι' ευχών, και ανάλογα την θέλησή του ή την δύναμή του ή τον λόγο του διαλέγει την ώρα που θα έρθει στην εκκλησία. (Όσο περνάνε τα χρόνια η στατιστική κατανομή και ο μέσος όρος της ώρας προσέλευσης του κόσμου μετατίθεται προς το Δι' ευχών, για αυτό και το κήρυγμα των ιερέων από το Ευαγγέλιο μετατέθηκε προ της Θείας Κοινωνίας, ως επί το πλείστον).

Οι άνθρωποι φεύγουμε από τον Θεό (και την εκκλησία Του), από τις αμαρτίες μας, και δη τις θανάσιμες (=μεγάλες και ανεξομολόγητες) αμαρτίες που κάνουμε και τα επακόλουθά τους (ταγκαλάκια που ψιθυρίζουν διάφορα στο έσω «αυτί», και νομίζουμε ότι είναι δικές μας σκέψεις, κλπ.).

Το σημείο του Σταυρού πρέπει να γίνεται σωστά (ούτε επιδεικτικά, ούτε αλλοιωμένα).

Καλό δεκαπενταύγουστο.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#36
δέν καταλαβαίνω τι δουλειά έχει η 12 Ιουλίου με το απολυτίκιο της παρακλήσεως.
Ἀπάντηση στήν ἐρώτησή σου: «τροπάριο ἁγίου, τό τυπικό ἔλεγε ὄχι. Ἄν ήταν τοῦ Ἁγίου Παισίου, τί θά εγραφε ο τυπικοσυντάκτης;». Ἐκτός ἄν δέν καταλαβαινόμαστε. Πολύ πιθανό.

Υπάρχουν ποσοστά αγιότητος;
Νεοφανέντες είναι ο Αγ. Νεκτάριος, Παίσιος, Λουκάς (από άλλη χώρα αν κι αυτό μετράει) κ.α.
Πώς βάζει μπόνους η υποεπιτροπή;
Ναί, ὑπάρχει διαβάθμιση στούς ἁγίους ἀπό πλευρᾶς τυπικοῦ, ὅσο κι ἄν αὐτό ἀκούγεται παράξενο ἤ μᾶς σκανδαλίζει. Μᾶς ἀκούγεται παράξενο ἤ μᾶς σκανδαλίζει, ἀκριβῶς γιατί ἔχουμε ἐλλιπῆ γνώση ἤ διαστρεβλωμένη ἄποψη περί ὀρθοδόξου λατρείας καί ὀρθοξόδου πίστεως. Αὐτά ἐπισημάνθηκαν στά προηγούμενα (ἁγιολατρεία - διαχωρισμός των αγίων σε εορταζόμενους ή μη). Διαφωτιστικό θέμα: Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ.
Ὁπότε «μπόνους» δέν «βάζει η υποεπιτροπή» ἀλλά τό Τυπικό μᾶς καθοδηγεῖ. Ἄν κάτι πρέπει νά ἀλλάξει καί αὐτό συζητήθηκε. Τό Τυπικό σαφῶς δίδει ὁδηγίες γιά ἐξαιρέσεις σέ κάποιες περιπτώσεις μερικῆς καί ὄχι καθολικῆς ἰσχύος.

 
#37
Νομίζω πως το θέμα μας εδώ δεν είναι το αν και κατά πόσον καταργείται το τυπικό για να καταλυθεί η νηστεία, αλλά το αν και κατα πόσον η χρήση νέων απολυτικίων και ακολουθιών καταργεί το τυπικό.
Επ' αυτού λοιπόν, νομίζω πως άλλο πράγμα είναι η παράκαμψη του τυπικού και άλλο ο αφορισμός της νεώτερης υμνογραφίας. Διαφορετικά είναι σαν να λέμε στους Αγίους που είχαν την《ατυχία 》να γεννηθούν μετά το καταστάλαγμα του τυπικού πως, λυπούμαστε άλλά όποιος πρόλαβε να του γραφεί υμνογραφία πρόλαβε!
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#38
Νομίζω πως το θέμα μας εδώ δεν είναι το αν και κατά πόσον καταργείται το τυπικό για να καταλυθεί η νηστεία, αλλά το αν και κατα πόσον η χρήση νέων απολυτικίων και ακολουθιών καταργεί το τυπικό.
Επ' αυτού λοιπόν, νομίζω πως άλλο πράγμα είναι η παράκαμψη του τυπικού και άλλο ο αφορισμός της νεώτερης υμνογραφίας. Διαφορετικά είναι σαν να λέμε στους Αγίους που είχαν την《ατυχία 》να γεννηθούν μετά το καταστάλαγμα του τυπικού πως, λυπούμαστε άλλά όποιος πρόλαβε να του γραφεί υμνογραφία πρόλαβε!
Μυριάδες ἅγιοι πρίν ἀπό «το καταστάλαγμα του τυπικού» εἶναι «ἄτυχοι»; Καί μόνον αὐτό τό σκεπτικό καταδεικνύει αὐτά πού ἐπεσήμανα προηγούμενως ἤ ἐπισημάνθηκαν ἀπό ἄλλα μέλη ἐξ ἀρχῆς.
Ἡ νεώτερη ὐμνογραφία δέν ἀφορίζεται, ἀλλά πολλάκις χαρακτηρίζεται ὑπερβολική, ἄστοχη καί ἀδόκιμη. Διαφωτιστικό θέμα: «Ἡ ποίηση νέων ἀκολουθιῶν ὡς παραγωγή συγχρόνου λειτουργικοῦ λόγου».
Τί σημαίνει τιμή ἁγίου; Ἡ συντριπτική πλειοψηφία στά Μηναῖα ἔχουν 3 στιχηρά καί ἕνα κανόνα. Τί εἶναι αὐτοί;
Πρόσχωμεν!

 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#39
Μυριάδες ἅγιοι πρίν ἀπό «το καταστάλαγμα του τυπικού» εἶναι «ἄτυχοι»; Καί μόνον αὐτό τό σκεπτικό καταδεικνύει αὐτά πού ἐπεσήμανα προηγούμενως ἤ ἐπισημάνθηκαν ἀπό ἄλλα μέλη ἐξ ἀρχῆς.
Ἡ νεώτερη ὐμνογραφία δέν ἀφορίζεται, ἀλλά πολλάκις χαρακτηρίζεται ὑπερβολική, ἄστοχη καί ἀδόκιμη. Διαφωτιστικό θέμα: «Ἡ ποίηση νέων ἀκολουθιῶν ὡς παραγωγή συγχρόνου λειτουργικοῦ λόγου».
Τί σημαίνει τιμή ἁγίου; Ἡ συντριπτική πλειοψηφία στά Μηναῖα ἔχουν 3 στιχηρά καί ἕνα κανόνα. Τί εἶναι αὐτοί;
Πρόσχωμεν!
Ἔχετε ΑΠΟΛΥΤΟ δίκιο.

Ὅμως σὲ λίγα ἀκόμη χρόνια ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία θὰ ἔχει πλέον φυλλάδα καὶ ἡ χρήση τῆς Παρακλητικῆς θὰ θεωρεῖται γραφικὴ ἤ συντηρητική.

Ἡ δὲ δυνατότητα τοῦ πιστοῦ νὰ ἀποκτήσει κάποια σταθερότητα στὴν σειρὰ τῆς λατρείας, ἀκολουθῶντας τὰ συγκεκριμένα βιβλία μας καὶ ἀκούγοντας σταθερὰ -ὅσοι βέβαια προσέρχονται- τὰ ἴδια κείμενα βδομάδα τὴ βδομάδα μὲ τὴν ἐλαφρὰ ποικιλία τοῦ Μηναίου ἐνδιάμεσα, ἀπομακρύνεται. Κι αὐτὸ ἐπειδὴ ὁ ψάλτης ἢ ὁ ἐφημέριος ξέρουν νὰ ψάχνουν στὸ ιντερνετ νὰ βρίσκουν κάθε καινοφανή, ἀδοκίμαστη ἀκολουθία ἤ ἔχουν ἄκρες καὶ τὶς προμηθεύονται χέρι μέ χέρι.

Δεῖτε καὶ τὰ παρακάτω http://analogion.com/forum/showthread.php?t=21308&highlight=%EE%FD%EB%F9
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=21786&highlight=%EE%FD%EB%F9%ED

 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#40
Πόσο εύκολο είναι να ξεφύγουμε εκ δεξιών!

Το πόσο μεγάλος είναι ένας άγιος για τον Θεό, δεν εξαρτάται από την ακολουθία του. Αυτό είναι του Θεού υπόθεση.

Άγιοι στενοχωριόνταν όταν τιμώντουσαν από τους ανθρώπους. Αν ήταν στο χέρι τους θα επιλέγανε να είναι μη εορταζόμενοι!

Καλό δεκαπενταύγουστο.
 
Last edited:
Top