Χορός Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης - Χερουβικόν Χορωδιακόν, Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, Ήχος γ'

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Αντιγράφω την περιγραφή του βίντεο:

Το Χερουβικό της αναρτήσεως χαίρει ευρείας διαδόσεως! Κατά κύριο λόγο καταχωρείται στα βιβλία του μακαριστού Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου (α' έκδοσις: 1976, β' έκδοσις: 1983, γ' έκδοσις: 1991), στον οποίο ανήκει και η πατρότητα, εντούτοις η πρώτη έκδοση του μαθήματος αυτού έγινε από τον Ανδρέα Λεων. Παπανδρέου στον τόμο «Κωνσταντίνου Πρίγγου - Η Πατριαρχική Φόρμιγξ, Λειτουργία, Τόμος α'» (1973). Εκεί παρατίθεται μετά από Χερουβικό σε γ' του Χρυσάνθου και φέρει την επιγραφή:
«ΕΤΕΡΟΝ, (το αυτό)
Εκτέλεσις Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης»
αφήνοντας σαφές πως πρόκειται για σύνθεση του Χρυσάνθου. Προφανώς ο Παπανδρέου θα το είχε από παρτιτούρα συναυλίας, ίσως και των Δημητρίων του 1970 της οποίας την ηχογράφηση παραθέτουμε, και το παρέθεσε τιμής ένεκεν. Αν και πρόκειται για την πρώτη έκδοση του μέλους και τη μόνη με τυπογραφικά στοιχεία σε όλη την έκτασή της, εντούτοις δεν προτιμήθηκε στην παράθεση λόγω των πολλών λαθών αντιγραφής που έχουν παρεισφρύσει. Θεωρήθηκε πιο καλαίσθητη η γραφή στη β' έκδοση της Λειτουργίας του Χρυσάνθου (1983), τελευταίας που βγήκε ζώντος του διδασκάλου. Η καλλιγράφησή της ανήκει στον Αθανάσιο Δημόπουλο.

Η ηχογράφηση στο βίντεο προέρχεται από συναυλία που έλαβε χώρα στα Δημήτρια του 1970 στη Θεσσαλονίκη από το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης χοραρχούντος του Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου. Πηγή μας είναι ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Νικολάου που μεταδόθηκε στις 5-12-2010 και αναρτήθηκε στη διεύθυνση αυτή. Απομονώθηκε το μέλος από το γράφοντα και ανέβηκε ως ανεξάρτητο αρχείο εδώ. Για το βίντεο εφαρμόστηκε αποθορυβοποίηση, αφού το φύσημα που συνοδεύει τον αρχικό ήχο δεν είναι σε ανεκτά επίπεδα...


Παρακάτω επισυνάπτω και σε mp3 τον αποθορυβοποιημένο ήχο.
 

Attachments

  • Χορός Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης - Χερουβικόν Χορωδιακόν, Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, Ήχος γ'.mp3
    20 MB · Views: 35
Back
Top