Χορός Αθανασίου Καραμάνη - Κοινωνικόν «Λύτρωσιν» Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχ α' 4φωνος

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Πρόκειται για το Κοινωνικόν των Χριστουγέννων «Λύτρωσιν απέστειλε Κύριος τω λαώ Αυτού, Αλληλούια» στο μέλος του Δανιήλ του από Τυρνάβου, Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (+1789), σε ήχο α' τετράφωνο.
Το μέλος εκτελεί ο βυζαντινός χορός του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης «Άγ. Δημήτριος» κατά τις εορτές των Δημητρίων του 1966, χοραρχούντος του Αθανασίου Καραμάνη (2012), Πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού της Θεσσαλονίκης Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά και μετέπειτα Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπιεκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Σε αυτόν οφείλονται και η ανάλυση του κλασικού κειμένου, καθώς και η σύντμησή του. Συγκεκριμένα, κατά τη σύντμηση αφαιρέθηκε ένα εκτενές τμήμα από τη λέξη «Κύριος», καθώς και άλλες μικρές μουσικές φράσεις στο τέλος, οι οποίες στο βίντεο φαίνονται γκρι. Ακόμη, στο βίντεο τοποθετήθηκε με κόκκινο χρώμα μια μαρτυρία που δεν υπήρχε ώστε να είναι ευκολότερη η παρακολούθηση του συντετμημένου μέλους. Το κείμενο στο βίντεο παρατίθεται από το βιβλίο του Γεωργίου Πρωγάκη «Μουσική Συλλογή», τ. Γ' Λειτουργία (1911).

Η ηχογράφηση ψηφιοποιήθηκε από κασέτα του φίλου Δημήτρη Σκρέκα, στον οποίο οφειλω πολλές ευχαριστίες τόσο για την κοινοποίηση, όσο και για την άδεια ανάρτησής της!
 
Last edited:
Top