Χορωδία Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#1
Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν ιδρύθηκε (1953) με σκοπό «να αυξήση και αναπτύξη τας μουσικάς γνώσεις των μελών αυτού, να τα εξοικειώση προς την Μουσικήν, <και> να καταρτίση μουσικήν Χορωδίαν». Η διεύθυνση της Χορωδίας του Συνδέσμου ανατέθηκε εκ περιτροπής στους τότε Πρωτοψάλτες του Πατριαρχικού Ναού, Κ. Πρίγγο και Θρ. Στανίτσα.

Χάρη στις ενέργειες των δραστήριων μελών του Δ.Σ., εν οις και ο πρόσφατα εκλιπών Κων/νος Μαφείδης, πραγματοποιήθηκαν διάφορες χορωδιακές εμφανίσεις οι οποίες άφησαν εποχή. Αγαθή συγκυρία, μερικές ιστορικές συναυλίες ηχογραφήθηκαν και έχουν αναρτηθεί στο φόρουμ στο θέμα «Χορωδία Θρ. Στανίτσα». Για την ακρίβεια, πρόκειται για τη (Μεγάλη) Χορωδία του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν υπό τη διεύθυνση του Θρ. Στανίτσα:

- 10 Μαΐου 1959 (Κυριακή του Θωμά, Πατριαρχείο). Βλ. εδώ.
- 23 Φεβρουαρίου 1961 (ύμνοι Τριωδίου). Βλ. εδώ και εδώ. Και στο Youtube.
- 1961 (ύμνοι Κοιμήσεως της Θεοτόκου). Βλ. εδώ.
- 21 Ιανουαρίου 1962 (Ιωβηλαίο Κ. Πρίγγου). Βλ. εδώ.

Υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Κ. Πρίγγου:
- 1952, Επίσκεψη Βασιλέων στην Κων/πολη (Πατριαρχείο): Βλ. εδώ.
 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#2
Όπως έχει ορθά επισημανθεί, υπό τη διεύθυνση του «τελευταίου των Μεγάλων» Θρ. Στανίτσα, η Χορωδία του Συνδέσμου Μουσικοφίλων έφθασε σε επίπεδο ερμηνευτικής τελειότητας, εξ επόψεως ύφους, αρμονίας και απόδοσης του μέλους. Και δικαιολογημένα αποτέλεσε πρότυπο και υπόδειγμα εκτέλεσης.

Για το επίκαιρο, αλλά και για περαιτέρω σπουδή, αναρτάται το Μεγάλο Προκείμενο «Έδωκας κληρονομίαν». Το κείμενο καταγράφηκε από τους Κ. Πρίγγο και Θρ. Στανίτσα με βάση την Πατριαρχική ερμηνεία του μέλους. Το διέσωσε και διέδωσε ο μετέπειτα Άρχων Πρωτοψάλτης Β. Νικολαΐδης.
 

Attachments

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Η Χορωδία του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν στην Γαλλική Ένωση / Union Française σε συναυλία του 1963, την οποία διευθύνει ο μακαριστός Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας, ψάλλει το "Άνωθεν οι προφήται" ήχος βαρύς Ιωάννου Κουκουζέλη (το συντετμημένο Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου)
Από την έκδοση Πατριαρχικά Μουσικά

 
Top