Χορωδία Θρασυβούλου Στανίτσα - Συναυλία στο Hilton Αθηνών (17 Απριλίου 1970)

Δεν θυμάμαι χρονολογία....
Καλή ακρόαση.....
Εὐχαριστοῦμε.
Μετέφερα τά μηνύματά σας σέ προϋπάρχον θέμα.
Στά προηγούμενα ἔχει ἀναφερθεῖ ἡ ἡμερομηνία.
Σύμφωνα με τον πρωτοπρεσβύτερο Σ. Φαράσογλου, η συναυλία έγινε στις 17 Απριλίου του 1970.
Ἐπίσης ὑπάρχουν ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἴδια συναυλία στό θέμα: Σπάνιες ηχογραφήσεις (www.symbole.gr).
[http://www.symbole.gr/musice/pscho/598-chtrh01]

 
Back
Top