Χορωδία Αθ. Πέττα

pasapoyn

Παναγιώτης Σαπουντζής
#1
Ανεβάζω μία σειρά από ύμνους, πολύ όμορφα εκτελεσμένους, από τη χορωδία του Αθ. Πέττα.

Ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων, o πολυέλεος "Λόγον αγαθόν" σύνθεση Ι. Ναυπλιώτου, Σε υμνούμεν - Άξιον εστί, Μισαὴλ Μισαηλίδου σε ήχο Βαρύ μετά χρωματικού
:rolleyes:, το αργό ιδιόμελο του εσπερινού της Κυριακής της Απόκρεω κ.α.

Τα μέλη ψηφιοποίησα από παλιά κασέτα, η οποία ήταν μάλιστα κομμένη, εξ ου και η κακή ποιότητα ήχου. Η ηχογράφηση πιθανότατα ζωντανή περί τα τέλη της δεκαετίας '70 αρχές '80.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ


ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

Α π ό σ τ ι χ α

Ήχος πλ. δ'

Λιχνευσάμενοι, τήν πρώτην υπέστημεν γύμνωσιν, ηττηθέντες τής πικράς γεύσεως, καί τού Θεού εξόριστοι γεγόναμεν, αλλ' επανάγωμεν πρός μετάνοιαν, καί τάς αισθήσεις εκκαθάρωμεν πρός άς ο πόλεμος, επεισόδιον τήν νηστείαν ποιούμενοι, ελπίδι χάριτος, τάς καρδίας βεβαιούμενοι, ου βρώμασιν, εν οίς ουκ ωφελήθησαν οι περιπατήσαντες, καί βρωθήσεται ημίν ο Αμνός τού Θεού, εν τή ιερά καί φωτοφόρω νυκτί τής εγέρσεως, τό υπέρ ημών αχθέν σφάγιον, τό τοίς Μαθηταίς κοινωνήσαν, εν εσπέρα τού μυστηρίου, καί σκότος λύον τής αγνωσίας, εν τώ φωτί τής αυτού Αναστάσεως. (Δίς)

 

Attachments

pasapoyn

Παναγιώτης Σαπουντζής
#2
Για τη πληρότητα του θέματος, προσθέτω ύμνους δωδεκαημέρου που υπήρχαν στη κασέτα.
 

Attachments

#3
Ανεβάζω μία σειρά από ύμνους, πολύ όμορφα εκτελεσμένους, από τη χορωδία του Αθ. Πέττα.

Ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων, o πολυέλεος "Λόγον αγαθόν" σύνθεση Ι. Ναυπλιώτου, Σε υμνούμεν - Άξιον εστί, Μισαὴλ Μισαηλίδου σε ήχο Βαρύ μετά χρωματικού
:rolleyes:, το αργό ιδιόμελο του εσπερινού της Κυριακής της Απόκρεω κ.α.

Τα μέλη ψηφιοποίησα από παλιά κασέτα, η οποία ήταν μάλιστα κομμένη, εξ ου και η κακή ποιότητα ήχου. Η ηχογράφηση πιθανότατα ζωντανή περί τα τέλη της δεκαετίας '70 αρχές '80.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ


ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

Α π ό σ τ ι χ α

Ήχος πλ. δ'

Λιχνευσάμενοι, τήν πρώτην υπέστημεν γύμνωσιν, ηττηθέντες τής πικράς γεύσεως, καί τού Θεού εξόριστοι γεγόναμεν, αλλ' επανάγωμεν πρός μετάνοιαν, καί τάς αισθήσεις εκκαθάρωμεν πρός άς ο πόλεμος, επεισόδιον τήν νηστείαν ποιούμενοι, ελπίδι χάριτος, τάς καρδίας βεβαιούμενοι, ου βρώμασιν, εν οίς ουκ ωφελήθησαν οι περιπατήσαντες, καί βρωθήσεται ημίν ο Αμνός τού Θεού, εν τή ιερά καί φωτοφόρω νυκτί τής εγέρσεως, τό υπέρ ημών αχθέν σφάγιον, τό τοίς Μαθηταίς κοινωνήσαν, εν εσπέρα τού μυστηρίου, καί σκότος λύον τής αγνωσίας, εν τώ φωτί τής αυτού Αναστάσεως. (Δίς)

Πρόκειται για τη Συμφωνία Βυζαντινής Μουσικής

της Χορωδίας του Άρχοντος Πρωτ. Αθανασίου Πέττα στην

Αίθουσα Παρνασσός Αθηνών,υπό την Αιγίδα Φίλων Βυζ.Μουσικής στις 10

Φεβρουαρίου 1974.
 
Top