Χερουβικό πλ. α΄ Θεοφάνους Καρύκη πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (β΄ τέταρτο ΙΣΤ΄ αι. - 1597)

emakris

Μέλος
Δεν είναι το ίδιο με το συνημμένο, που έχει αναρτηθεί ήδη στο Ψαλτολόγιον;
 

Attachments

  • Χερουβικό Θεοφάνους Καρύκη πλ. α΄ (Χουρμούζιος).pdf
    568.5 KB · Views: 77

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
Δεν είναι το ίδιο με το συνημμένο, που έχει αναρτηθεί ήδη στο Ψαλτολόγιον;
Έχει παρά πολλά λάθη δυστυχώς…
 

emakris

Μέλος
Για σύγκριση, παραθέτω την πρώτη φράση (μέχρι το "εἰκονίζοντες") σε ημετέρα μεταγραφή από τον σιναϊτικό κώδικα αρ. 1477 (μέσων 18ου αι., σε σημειογραφία πενταγράμμου). Ο ρυθμός αποδίδεται ως τετράσημος μετ' εξαιρέσεων. Ελαφρώς συντομότερη εξήγηση, με περιορισμένη, σε σχέση με τον Χουρμούζιο, ανάλυση των θέσεων.
 

Attachments

  • Χερουβικόν Καρύκη Σινά 1477.pdf
    32.2 KB · Views: 54
Top