Χερουβικό πλ.Α΄ Ἀνθίμου ἱερομονάχου και δομεστίχου Λαύρας (β' τέταρτο - β' ἥμισυ ΙΕ' αἰ.).

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
Χερουβικό Ἀνθίμου ἱερομονάχου και δομεστίχου Λαύρας (β' τέταρτο - β' ἥμισυ ΙΕ' αἰ.).
 

Attachments

  • Άνθιμος Λαύρας πλ.α'.pdf
    254.9 KB · Views: 297
Top