Χερουβικό Π. Λαμπαδαρίου βαρέος διατονικού

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#3
Αφού το θέμα ανοίχθηκε στις ηχογραφήσεις, υποθέτω ότι ζητάς ηχητικά.
Εδώ εκτελεί ο Παναγιώτης Γαλάνης το σύντομο, της εβδομάδος.
Εδώ ο Γρηγόρης Νταραβάνογλου, το αργό.
 
Top