Χερουβικό Καραμάνη α΄ ήχου στα αγγλικά από χορό «Σχολής Εκκλησιαστικής Μουσικής Όρους Λιβάνου» (αφιέρωμα στη μνήμη Αθανασίου Καραμάνη)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Εὐχαριστοῦμε Μανώλη.
Ἦταν εὐκαιρία νά μπεῖ ἕνα θέμα στήν κενή μέχρι σήμερα ὑποενότητα τῆς Χορωδίας Όρους Λιβάνου - Ιωσήφ Γιάζμπεκ (μέ ἀνακατεύθυνση ἀπό τήν ἑνότητα τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Ἀθ. Καραμάνη –πού τό ἔθεσες– καί στήν ψαλτική στά ἀγγλικά πού τό πῆγα), πού εἶχε ἀνοίξει ἀπό παλιά ὁ Διαχειριστής.
Περισσότερα γιά τή χορωδία ἐδῶ (καί ὅπου ἀλλοῦ βρεῖτε μέ ἀναζήτηση).
Περισσότερα βίντεο ἐδῶ (καί ὅπου ἀλλοῦ βρεῖτε μέ ἀναζήτηση).

Ἄν κάποιοι ἔχουν ἄλλα στοιχεῖα ἤ (κυρίως) ἠχογραφήσεις ἀνοίξατε νέα θέματα σ᾿ αὐτήν τήν ὑποενότητα.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Εὐχαριστοῦμε.
Τό πῆγα μέ ἀνακατεύθυνση καί σ᾿ αὐτή τήν ὑποενότητα.
Ὁ σύνδεσμος μέ τά βίντεο ἴδιος μ᾿ αὐτόν πού ἔδωσα, ὅπου βλέπουμε καί ἠχογραφήσεις μέ τή συμμετοχή τῶν Εὐαγγέλου Γκίκα καί Γεωργίου Φανάρα.

 
Top