"Χερουβικός ύμνος σε ήχο πλ. του δ', μέλος Π. Λαμπαδαρίου"

#1
Από την ίδια χορωδία, ακούμε αργοσύντομο Χερουβικό εκ των της Εβδομάδος, μετά προσθηκών μελικών ενοτήτων (Πρόλογος, Κράτημα - Τεριρέμ), σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου και σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου.
Κείμενο: Χειρόγραφο Δρ. Ιωάννου Αρβανίτη


 
Last edited by a moderator:
#2
I'm interested at least in an mp3 file of the Cherubic hymn by Petros Lampadarios in pl. 4th mode recorded on that disk. There's an upload on youtube here but the quality is low.

Thanks!
 
Top