Χερουβικός ύμνος "Νυν αι δυνάμεις" Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ήχος βαρύς.

Σκαρμούτσος

Κωνσταντίνος
Χερουβικός ύμνος "Νυν αι δυνάμεις" υπό Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ήχος Βαρύς.
 

Attachments

  • Νυν αι δυνάμεις, ήχος Βαρύς..WMA
    5.7 MB · Views: 190
Last edited:

Σκαρμούτσος

Κωνσταντίνος
Χερουβικός ύμνος "Νυν αι δυνάμεις" υπό Ιωάννου του Κλαδά, συντετμημένος παρά Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζουντίου, ήχος πλάγιος του Δευτέρου.
 

Attachments

  • ''Νυν αι δυνάμεις'' υπό Ιωάννου του Κλαδά, ήχος πλ. Β'..WMA
    5.9 MB · Views: 77
Top