Χερουβικόν και Άξιόν εστίν Βαρέος Ήχου.

#1

Χερουβικόν αργοσύντομον βαρέος ήχου και Άξιόν εστίν βαρέος επταφώνου διατονικού (μέλος κατά τα παρόμοια Θ. Φωκαέως και Γ. Σαρανταεκκλησιώτου). Ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Αγίας Φωτεινής Υμηττού, Κυριακή 11/8/2019. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού κ. Γεώργιος Τρ. Γεροντάκης.
 
Top