Χερουβικόν, ήχος Βαρύς Γα

greek487

Tasos N.
Από την Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015, ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ και Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Η´. Το μουσικό κείμενο βρίσκεται αναρτημένο εδώ.

Θερμές ευχαριστίες στον μουσικολογιώτατο συνθέτη Γιάννη Αρβανίτη.

 

Attachments

  • IA Cherubic Hymn, Varys from GA (1).mp3
    9.7 MB · Views: 115
  • IA Cherubic Hymn, Varys from GA (2).mp3
    2.2 MB · Views: 72
Top