Χερουβικόν, ήχος Βαρύς Γα

#1
Από την Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015, ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ και Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Η´. Το μουσικό κείμενο βρίσκεται αναρτημένο εδώ.

Θερμές ευχαριστίες στον μουσικολογιώτατο συνθέτη Γιάννη Αρβανίτη.

 

Attachments

Top