Χερουβικόν Κυριακής Τυφλού 1982. Ανεπανάληπτη Εκτέλεση.

Το χερουβικό της Κυριακής του Τυφλού (ήχος πλ α΄) σε μία ασύγκριτη εκτέλεση, από αυτές που δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν ποτέ πια...
ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΗ
 
Top