Χερουβικόν, Ήχος Β', Παύλου Φορτωμά

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
Από την "Θεία Λειτουργία" του Παύλου Φορτωμά, ανεβάζω το αργοσύντομο (υπάρχουν τρία ανά Ήχο, αργό, αργοσύντομο και σύντομο) Χερουβικό του Β' Ήχου.


Σημ.: Το παρόν κείμενο ανεβαίνει με την άδεια του συνθέτου, τον οποίον και ευχαριστώ.
 

Attachments

  • Χερουβικόν, Ήχος Β΄, Παύλου Φορτωμά.pdf
    280.8 KB · Views: 338

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
Κάτι υπάρχει νομίζω από ζωντανές ηχογραφήσεις, θα σκαλίσω λίγο και βλέπουμε...
 
Top