Χερουβικά ήχος πλάγιος του δευτέρου

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
#1
Χερουβικό σε Πλ. Β' από τον αείμνηστο Άρχοντα... Τα λόγια είναι περιττά... :)
 

Attachments

Top