Χερουβικά: ήχος γ' (Μ. Χατζημάρκου) & ήχος δ' (επί τη βάσει Σύρκα)

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
Από το περασμένο Σάββατο:
 

Attachments

  • Χερουβικόν Χατζημάρκου ήχος γ'-6.9.2014-Γηροκομείο.mp3
    2.9 MB · Views: 25
Top