Χερουβικά Θεοδώρου Φωκαέως

Vladik

Well-known member
Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. α'. Ψάλλει: Γεώργιος Τσέτσης
 

Vladik

Well-known member
Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. β'. Ψάλλει: Γεώργιος Τσέτσης
 

Vladik

Well-known member
Χερουβικά Θεοδώρου Φωκαέως
 

Attachments

 • 01. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος α'. Ψάλλει- Γεώργιος Τσέτσης.mp3
  9.4 MB · Views: 76
 • 02. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος β'. Ψάλλει- Γεώργιος Τσέτσης .mp3
  8.4 MB · Views: 32
 • 03. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος γ'. Ψάλλει- Γεώργιος Τσέτσης .mp3
  9.4 MB · Views: 20
 • 04. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος δ'. Ψάλλει- Γεώργιος Τσέτσης .mp3
  9.7 MB · Views: 30
 • 05. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. α'. Ψάλλει- Γεώργιος Τσέτσης .mp3
  8.9 MB · Views: 29
 • 06. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. β'. Ψάλλει- Γεώργιος Τσέτσης .mp3
  8.4 MB · Views: 29
 • 07. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει- Γεώργιος Τσέτσης .mp3
  9.2 MB · Views: 11
 • 08. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. δ'. Ψάλλει- Γεώργιος Τσέτσης .mp3
  8.8 MB · Views: 31
Top