Χειρόγραφα Ὀξφόρδης

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
Σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολύ!

Ἄν εἶναι εὔκολο, ὅποτε ἔχετε χρόνο, ἐξηγεῖστε μας τὴ διαδικασία.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
Ὅποτε, καὶ ἄν ἔχετε χρόνο.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προθυμία καὶ τὴν εὐγενῆ καλωσύνη σας!Χφ. Barocci 1, ὡρολόγιο ιε’ αἰ.Χφ. Barocci 8, ἀκολουθία θείας μεταλήψεως καὶ ἄλλα κείμενα ιστ’ αἰ.Χφ. Barocci 42, λειτουργίες καὶ ὀκτώηχος τοῦ ἔτους 1551.Χφ. Barocci 99, προφητολόγιο ιβ’ αἰ.Χφ. Barocci 107, λειτουργία Μ. Βασιλείου καὶ προηγιασμένα ιε’ αἰ.Χφ. Barocci 202, Εὐαγγελιάριο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1000-1025.
 
Top