Χειρόγραφα - Ι.Μ. Ρουσάνου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Κατέβασμα τοῦ Download Manager:Κατεβάζω τὸν Google Chrome, ἔκδοση 80.0.3987.100Στὸ ἀρχεῖο ἐγκατάστασης πατῶ Ἐκτέλεση.Ἀνοίγω τὸν Google Chrome.Πάνω δεξιὰ ἔχει τρεῖς τελίτσες, πατῶ ἐκεῖ καὶ ἀπὸ τὸ μενοῦ ἐπιλέγω:

Περισσότρα ἐργαλεία,

Ἐπεκτάσεις,

Στὸ πλαίσιο Ἀναζήτηση ἐπεκτάσεων

Πληκτρολογῶ

Chrono Download Manager

ΛήψηΣτὸ ἑξῆς μπορῶ νὰ ἀνοίγω τὸν Manager ἀπὸ τὸ εἰκονίδιό του πάνω δεξιά.Στὴ σελίδα «Δεῖτε ὅλα τὰ χειρόγραφα»:

https://opac.kalambakalibrary.org/iguana/www.main.cls?surl=manuscriptsΔιπλὸ κλὶκ στὴ μικρογραφία-προεπισκόπηση τοῦ πρώτου χειρογράφου.

Σημειώνουμε τὸν ἀριθμὸ τῆς τελευταίας σελίδας: 230

Κάτω ἀριστερὰ ἐπιλέγω:

Λήψη

Εἰκόνα σὲ μεσαῖα ἀνάλυση

Λήψη

Ἀντιγραφὴ τῆς διεύθυνσης τῆς εἰκόνας ποὺ ἐμφανίζεται, δηλαδή:

https://opac.kalambakalibrary.org/i...ussanou_1_f.0001.tif/full/1800,/0/default.jpgΧωρὶς βιασύνες γενικά, ἀνοίγομε τὸ πρόσθετο Chrono Download Manager τοῦ Google Chrome, πατᾶμε τὸ +, στὸ πρῶτο πλαίσιο Ἐπικόλληση.

Στὸ ἀπὸ κάτω πλαίσιο Naming mask πατᾶμε τὸ βελάκι καὶ ἐπιλέγουμε *flaturl*.*ext*

Στὸ πλαίσιο τοῦ Manager ἀντικαθιστοῦμε σὲ Ἀγγλικὸ πληκτρολόγιο τὸν ἀριθμὸ τῆς πρώτης εἰκόνας με: [τὸν ἀριθμὸ τῆς πρώτης εἰκόνας:τὸν ἀριθμὸ τῆς τελευταίας], δηλαδή:

https://opac.kalambakalibrary.org/iguana/iiif/image/mnt/iguana/assets_rw/3_4_TIFF/Meteora_Moni_Roussanou_1_f.0[001:230].tif/full/1800,/0/default.jpgStart,

OK.

Ὅταν τελειώσει ὁ Manager,Λήψεις. Πρὶν μετατρέψουμε τὶς εἰκόνες σὲ PDF, Ctrl+A, δεξὶ κλίκ, Ἰδιότητες.

Ἄν ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀρχείων εἶναι μικρότερος τοῦ ἀναμενόμενου = ὑπάρχουν εἰκόνες στὸ Failed

τότε:

στὸν manager ἐπιλέγουμε Failed, Ctrl+A, Ctrl+C, πατᾶμε τὸ + πάνω ἀριστερά, Start. Διαγράφουμε τὶς εἰκόνες ποὺ ἐπιλέξαμε στὸ Failed.

Ἄν ὑπάρχουν νέες στὸ Failed, ἐπαναλαμβάνουμε τὴν διαδικασία.Λήψεις, Ctrl+A, δεξὶ κλίκ, Combine supported files τοῦ Adobe Acrobat 9 γιὰ pdf.
 
Top